ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

FFI (Strategický výzkum vozidel a inovace)

Název projektu  anglickyFFI (Strategic Vehicle Research and Innovation)

Popis projektu
Švédská vláda a průmysl investují do dlouhodobého partnerství v rámci FFI (Fordonsstrategisk, Forskning a Innovation / Strategic Vehicle Research and Innovation). FFI financuje projekt VaV, který se zaměřuje na energetiku, životní prostředí, bezpečnost a automatizaci. Aktivity zahrnují činnosti za 90 milionů eur ročně, z toho polovina pochází z veřejných prostředků prostřednictvím VINNOVA, Švédské dopravní správy a Švédské agentury pro energetiku. Stejnou částku investují čtyři průmysloví partneři: Volvo Trucks, FKG (Scandinavian Automotive dodavatelů), Scania a Volvo Cars Comany. 


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  Švédská vláda
Zúčastněné strany Švédská dopravní správa, Švédská agentura pro energetiku, Volvo Trucks, FKG (Scandinavian Automotive dodavatelů), Scania a Volvo Cars
Financování cca. 900 milionů SEK ročně (nejen pro dopravu)
Harmonogram od 2016