ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Suburbanistická logistika - efektivnější využívání infrastruktury

Název projektu  anglickySub-urban logistics – more efficient use of infrastructure

Popis projektu
Předběžná studie (2015-2016) ukázala, že stávající silnice by mohly být využívány lépe a lze umožnit určitým druhům nákladní dopravy přístup k prioritním cestám. U vozidel, která jsou napojena na síť, může být provoz v závislosti na dopravní situaci veden do určitých jízdních pruhů, pokud vozidlo splňuje určité požadavky. Následný projekt (2016-2018) zahrnuje hlubší analýzu výsledků, které vyplynuly z předběžné studie z hlediska proveditelnosti a udržitelnosti, jakož i ověření environmentálních a obchodních přínosů efektivnějšího přístupu a logistiky. Další etapa projektu také zahrnuje zkoumání praktických možností implementace rozsáhlých návrhů řešení, která byla identifikována v předběžné studii.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Zúčastněné strany DB Schenker, CLOSER, Technická univerzita Chalmers, Královský technologický institut Stockholm, , region Västra Götaland, město Göteborg a Stockholm a Mindconnect.
Financování cca. 3,75 milionu SEK
Harmonogram 2016 - 2018