EU EIP (Evropská ITS platforma)

Název projektu  anglickyEU EIP (European ITS Platform)

Popis projektu
Švédsko se účastní EU EIP, prostřednictvím Švédské dopravní správy a provádí dílčí  činnost „Stanovení kvality evropských služeb ITS“. Předmětem této dílčí činnosti je vypracování požadavků na kvalitu a postupů hodnocení kvality pro všechny prioritní služby směrnice o ITS, které se týkají silničních úřadů a provozovatelů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Zúčastněné strany Silniční úřady a provozovatelé dopravy
Financování Náklady: 100 000 SEK ročně
Harmonogram 2016 - 2020