ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SWIFTLY Green (Švédsko-italský zelený koridor pro nákladní dopravu a logistiku)

Název projektu  anglickySWIFTLY Green

Popis projektu
SWIFTLY Green byl evropský projekt koordinovaný vědeckým parkem CLOSER / Lindholmen s cílem vytvořit soubor nástrojů pro zelené koridory (TEN-T). Výsledkem byl mimo jiné soubor nástrojů, který se skládal z pokynů, nástrojů a doporučení pro ekologizaci logistiky a dopravy. Vychází z osvědčených postupů a přenosných výsledků, z důkladného mapování a analýzy předchozích a probíhajících projektů. Zvláštní podprojekt byl věnován opatřením ITS.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  CLOSER / Lindholmen
Zúčastněné strany Švédská dopravní správa, Procter & Gamble, přístav Trelleborg, BBT SE, Interporto Bologna, dánský dopravní úřad, marketing Hamburku Hafen, Brémy, Tiroler Landesregierung, Temrinali Italia, TU Berlín, NTM.
Financování ca. 28 milionů SEK ročně
Harmonogram 2013 - 2015