ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

NEXT-ITS, NordicWay II a evropská platforma ITS (EU EIP)

Název projektu  anglickyNEXT-ITS, NordicWay II and European ITS platform (EU EIP)

Popis projektu
Problematika nákladní dopravy je také řešena v rámci projektu spolupráce v koridoru (NEXT-ITS) a evropské platformy ITS (EU EIP). Švédská dopravní správa koordinuje pracovní položku v NEXT-ITS, aktivně se účastní expertní skupiny EU EIP a spolupracuje při zavádění ITS v severní části koridoru Scan-Med. V nadcházející fázi projektu NordicWay II existuje také specializovanější iniciativa v oblasti nákladní dopravy. Hybridní technologie a výsledky z NordicWay1 budou využity ke zlepšení logistiky silniční dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Financování 7-8 milionů SEK ročně
Harmonogram 2016 - 2020