ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Švédsko

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
 API pro dynamická data silničního provozu API SILNICE
API pro dynamická data železničního provozu API ŽELEZNICE
DATEX II & RDS-TMC pro dynamická data silničního provozu DATEX II & RDS-TMC
API pro statická silniční a železniční data API STATICKÁ DATA
Národní projekt o otevřených datech silničného provozu se zaměřením na aktéry veřejné dopravy Otevřená data ve veřejné dopravě
Projekt společných řešení jízdenek a plateb Společné jízdenky a platny
Národní portál pro otevřená data Otevřená data
Analýza automobilového průmyslu pro Big Data BADA
Evropská ITS platforma EU EIP
Asociace pro služby cestovních informací TISA
Informace o stavu silnic RSI
Dopravní signalizace Dopravní signalizace
Systém řízení dopravy NTS
Digitální dopravní logistické fórum DTLF
Vysokokapacitní doprava HCT
NEXT-ITS, NordicWay II a evropská platforma ITS (EU EIP) Evropské projekty
Mobilita jako služba MaaS
Drive Sweden DRIVE SWEDEN
Strategický výzkum vozidel a inovace FFI
Suburbanistická logistika - efektivnější využívání infrastruktury SUB-URBAN LOGISTICS
Švédsko-italský zelený koridor pro nákladní dopravu a logistiku SWIFTLY GREEN
Digitalizace dopravních řetězců Digitalizace dopravy
NordicWay NORDICWAY
DriveMe DRIVEME
CEDR CAD CEDR CAD
C-ROADS C-ROADS