ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

DTLF (Digitální dopravní logistické fórum)

Název projektu  anglickyDTLF (Digital Transport Logistic Forum)

Popis projektu
Švédsko se podílí na práci s Fórem digitální dopravy a logistiky prostřednictvím Švédské dopravní správy, Švédské námořní správy a několika dalších švédských partnerů (např. Ericsson a Chalmers). Fórum DTLF si klade za cíl zlepšit schopnost různých zúčastněných stran využívat digitalizaci jako nástroje umožňujícího efektivní a bezproblémovou dopravu v oblasti nákladní dopravy. 


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Zúčastněné strany Švédská námořní správa, Ericsson, Chalmers
Financování 1,8 milionu SEK
Harmonogram 2016 - 2018