ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Mobilita jako služba (MaaS)

Název projektu  anglickyMobility-as-a-Service (MaaS)

Popis projektu
Program partnerství vládních inovací pro cestování a dopravu příští generace vyvinul plán pro MaaS ve Švédsku. Plán identifikuje oblasti a aktivity, které jsou důležité pro dosažení cílů stanovených v plánu, mimo jiné - dosažení bodu, kdy společná mobilita bude normou pro jednotlivá vozidla.

S cílem udržet a rozvíjet tento plán a také přispět ke koordinaci různých činností v této oblasti iniciovala skupina pro spolupráci v oblasti cestovního ruchu a dopravy v rámci švédské vlády také projekt KOMPIS (kombinovaná mobilita jako služba, rozšiřující se v oblasti cestovního ruchu). To zahrnuje podpůrné financování digitalizace jízdenek veřejné dopravy, identifikaci legislativních a institucionálních překážek, hodnocení a také financování pilotních projektů a rozšíření služeb mobility.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Financování 20-25 milionů SEK
Harmonogram 2016 - 2020