ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Národní portál pro otevřená data

Název projektu  anglickyNational portal for open data (oppnadata.se)

Popis projektu
Švédská vláda zahájila vývoj národní otevřené datové platformy pro data orgánů veřejné moci. Cílem platformy je zjednodušit používání, mít jasné licenční podmínky, podporovat opakované použití dat a umožnit sdílení zdrojů a řešení. Evropský datový portál využívá metadata z této švédské národní otevřené datové platformy. Formát metadat používaný platformou je DCAT-AP, formát doporučený Evropskou komisí pro datové portály.

Cílem je umožnit sdílení datových zdrojů vytvořením národního portálu pro otevřená data www.oppnadata.se.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Švédská vláda
Zúčastněné strany Uživatelé dopravních módů
Financování Náklady: 1,4 milionu SEK / roční náklady na údržbu
Harmonogram od 2016