ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Měření poptávky po náhradní autobusové dopravě

Název projektu anglickyMeasuring demand for bus replacement services


Popis projektu
Železniční doprava je občas nahrazována autobusovou dopravou z důvodu plánované údržby tratí (plánovaná přerušení) a také z důvodu mimořádných událostí na síti (neplánovaná přerušení). Náklady na náhradní dopravu v případě takových přerušení jsou značné. Využívání náhradní autobusové dopravy cestujícími je však obtížné měřit, protože tyto cesty nemusí být zachyceny pomocí cestovních karet. To vede k riziku nedostatečného nebo nadměrného nákupu náhradních služeb a také k omezené schopnosti reagovat na požadavky sítě v reálném čase.
 
Cílem tohoto projektu je analyzovat a posoudit technologické a implementační možnosti, které povedou k účinným a efektivním službám ve prospěch provozovatelů a cestujících.

 
Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast E
Odpovědnost  neuvedeno
Zúčastněné strany neuvedeno
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/measuring-demand-bus-replacement-services/