ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Interakce chodců a cyklistů s autonomními vozidly

Název projektu anglickyPedestrian and cyclist interaction with autonomous vehicles

Popis projektu
Není jisté, jak autonomní vozidla ovlivní zranitelné účastníky silničního provozu, zejména pokud jde o chování chodců a cyklistů. Tato studie bude zkoumat interakci AV s chodci a s cyklisty. Budou provedeny dva průzkumy. První průzkum pomůže klasifikovat chování chodců a cyklistů a druhý průzkum bude měřit vnímavost chodců a cyklistů vůči AV. Kromě toho bude proveden experiment ve virtuální realitě,  k vyhodnocení interakci zranitelných účastníků silničního provozu s AV.
 
Tato studie zkoumá interakci AV s chodci a AV s cyklisty, aby pomohla bezpečně a efektivně zavést AV do společnosti. Bude se skládat ze tří částí: dvou průzkumů a jednoho experimentu. První průzkum nám umožní klasifikovat chování chodců a cyklistů v Austrálii pomocí pěti kategorií:
 
 • Porušení předpisů
 • Chyby
 • Nedostatky
 • Pozitivní chování
 • Agresivní chování
 
Druhý průzkum bude měřit vnímavost chodců a cyklistů vůči AV s využitím teorie plánovaného chování. Budeme také zjišťovat faktory s nejvýznamnějším vlivem na chování chodců a cyklistů.  Třetí částí je experiment s virtuální realitou (VRE), který vyhodnotí interakci AV a chodců. VRE nám pomůže vystavit chodce AV a změřit tak hypotézu změny mezi pozorovaným chováním chodců a chováním chodců, které sami uvádějí (získané z druhého výše popsaného průzkumu). VRE bude zahrnovat AV a lidmi řízená vozidla (s komunikačními prvky i bez nich) a virtuální chodce. Komunikační funkce připojené k virtuálnímu AV budou hodnotit možné zlepšení interakce AV a chodců.
 
Výsledky pomohou inženýrům a výzkumným pracovníkům vytvořit účinné strategie pro zlepšení chování chodců, společnostem zabývajícím se AV zlepšit interakci mezi vozidly a chodci a vozidly a cyklisty a vládám utvářet dopravní předpisy pro AV, chodce a cyklisty.
 
Cíle projektu
Analýzy interakce AV s chodci a AV s cyklisty, které pomohou bezpečně a efektivně integrovat AV do dopravního systému.
 
Interakce chodců a AV
 • Kategorizace chování australských chodců z hlediska přestupků, chyby, pozitivní chování a agresivní chování z průzkumu chování chodců.
 • Zjištění, které faktory ovlivňují chování chodců přecházejících před AV.
 • Předvídání chování chodců přecházejících před AV.
 • Porovnání simulovaného chování chodců přecházejících před AV se simulovaným chováním chodců přecházejících před vozidly řízenými lidmi.
 • Změření vlivu komunikačních kanálů mezi AV a chodci na chování chodců přecházejících před AV.
 • Porovnání chování chodců přecházejících před AV před interakcí s AV ve virtuálním prostředí a po ní.
 • Porovnání chování chodců přecházejících před AV podle vlastních údajů a podle simulovaného chování.
 
Interakce cyklistů a AV
 • Kategorizace chování australských cyklistů pomocí průzkumu chování cyklistů.
 • Zjištění, které faktory ovlivňují chování cyklistů při interakci s AV.
Zařazení projektu:
Prioritní oblast B
Odpovědnost  University of Queensland
Zúčastněné strany University of Queensland
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/pedestrian-cyclist-interaction-autonomous-vehicles/