ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

MaaS a doprava na vyžádání

Název projektu anglickyMaaS and On-Demand Transport – Consumer Research and Report

Popis projektu
Mobilita jako služba (Maas) a doprava na vyžádání se v australském odvětví inteligentních dopravních systémů těší stále většímu zájmu. Ve světě se stále častěji objevují iniciativy MaaS a zkoumají se různé možnosti pro Austrálii. Zpráva ITS Australia, Smart Transport for Australia (Inteligentní doprava pro Austrálii), identifikovala tři oblasti, na které se MaaS zaměřuje, včetně:
 • Propojené služby od dveří ke dveřím
 • Integrace infrastrukturní platformy (pro poskytování služby)
 • Automatizovaná vozidla a systémy umožňující efektivní provoz celé dopravní sítě.

Zatím neexistuje žádná integrovaná nabídka komplexních služeb MaaS, která by spojovala veřejnou a soukromou dopravu do předplacené služby, ačkoli informační infrastruktura existuje (jízdní řády) a dopravní sítě jsou dobře rozvinuté a spravované. Technologie tuto realitu přibližují, i když se jedná o složitý prostor s mnoha zúčastněnými stranami. Dobře naplánovaný přístup založený na spolupráci přinese Austrálii maximální výhody.
 
Projekt se bude zabývat následujícími otázkami:
1. Jak jsme na tom? 
 • Prozkoumání globální scény a poskytnutí přehledu o současných mezinárodních a domácích aktivitách, včetně krátkodobých až střednědobých plánů na zavádění MaaS v předních jurisdikcích po celém světě a v Austrálii.
 • Shromáždit a přezkoumat stávající akademický a spotřebitelský výzkum, pokud je dostupný a relevantní.
 • Práce na pochopení klíčových faktorů pro úspěšné počáteční testování a zavedení MaaS.
 
2. Co si myslí ostatní?Celosvětový průzkum stávajícího výzkumu očekávání a pohledů spotřebitelů na MaaS a dopravu na vyžádání přinášející poznatky ze zámořských a předchozích výzkumů.
 
3. Co očekávají Australané?
 • Nový průzkum trhu, který zkoumá očekávání Australanů v souvislosti s MaaS a dopravou na vyžádání, překážky a pobídky k aktualizaci, platební preference.
 • Očekává se, že podoba tohoto výzkumu bude vycházet z průzkumu prostředí a analýzy stávajících výzkumů.
 • Otázky průzkumu budou vypracovány ve spolupráci s dalšími účastníky projektu.
 
4. Australské příležitosti
 • Jaké jsou příležitosti a doporučená opatření pro vládu, průmysl a výzkumné instituce, aby Austrálie mohla využít a stavět na zjištěních zprávy a maximalizovat přínosy pro společnost.
 • Budou zachyceny informace o různých modelech nasazení a budou vyvozeny poznatky týkající se výhod a nevýhod těchto modelů v odlišných australských podmínkách.
 • Výstupem tohoto projektu bude profesionálně publikovaná zpráva s vysokou prestiží, která povede diskusi o MaaS pro Austrálii. Tato zpráva bude distribuována ministrům, významným představitelům průmyslu, médiím a prezentována na průmyslových fórech v průběhu celého roku, čímž se podnítí diskuse o MaaS a příležitostech pro Austrálii. Zachytí silné hodnocení očekávání spotřebitelů a úroveň jejich informovanosti a podnítí zájem a zapojení do této významné příležitosti pro Austrálii.
 
Tato studie navazuje na nedávnou zprávu ITS Australia o inteligentní dopravě pro Austrálii a očekává se, že bude součástí série výročních zpráv, které budou poskytovat myšlenkové vedení v celém spektru příležitostí dopravních technologií pro Austrálii.
 
Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast I
Podpoří prioritní akci a)
Odpovědnost  ITS Australia
Zúčastněné strany University of South Australia
Transport for NSW / Roads and Maritime Services
Transport for Victoria
Queensland Dept of Transport and Main Roads / Translink
Department of Transport (WA)
Royal Automobile Association of SA Inc
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/maas-on-demand-transport-consumer-research-report/