ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Plán inteligentních dopravních technologií pro Perth

Název projektu anglickyA Smart Transport Technology Roadmap for Perth


Popis projektu
Cílem tohoto projektu je identifikovat slibné technologie, které mohou nejlépe řešit klíčové problémy dopravy a mobility v Perthu v Západní Austrálii (WA), a nastínit plán inteligentních dopravních technologií na příštích tři až pět let. Plán bude obecně zohledňovat typické podmínky, ale budou zohledněny i budoucí nejistoty, jako je pandemie koronaviru a její důsledky, které jsou potenciálně dlouhodobé.
 
Snížená propustnost dopravy, vyšší nehodovost, snížená spolehlivost veřejné dopravy, snížená možnost pěší dopravy a zvýšená spotřeba paliva a emisí jsou charakteristickými rysy stále více přetížených silnic ve státě WA. Včasný vývoj a implementace technologických řešení (neboli inteligentních dopravních systémů, ITS), která umožní bezpečný, efektivní a bezproblémový dopravní systém, je zásadní pro podporu budoucí produktivity a obyvatelnosti státu.
 
Tento projekt podpoří aktivity RAC v oblasti sociálního dopadu tím, že doporučí nejvýhodnější variantu silničního plánu pro Perth prostřednictvím strategické analýzy (fáze 1) a identifikace možností (fáze 2).
 
Cílem tohoto projektu je vypracovat Plán pro identifikaci a pokrok v zavádění slibných technologií, které mohou v příštích třech až pěti letech nejlépe řešit klíčové problémy v oblasti dopravy a mobility v Perthu v Západní Austrálii (WA).
 
Obecnými cíli tohoto projektu jsou:
 
  • Porozumět klíčovým výzvám a příležitostem v oblasti mobility a potřebám komunity v Perthu, na které by mohly reagovat inteligentní dopravní technologie;
  • Identifikovat širokou škálu inteligentních dopravních technologií a prozkoumat jejich "perthský potenciál";
  • Určit proveditelné možnosti a dospět k doporučené variantě a cestě k zavedení inteligentních dopravních technologií v Perthu (s ohledem na klíčové faktory, překážky a faktory podporující rozvoj, jakož i příležitosti, které je třeba vytvořit pro WA a Austrálii);
  • Poskytnout přesvědčivé argumenty pro zvýšení investic státní a federální vlády do priorit inteligentních dopravních technologií a podpořit větší porozumění komunitám ohledně přínosů, kterých lze dosáhnout.

Zařazení projektu:
Prioritní olbast I.
Odpovědnost  RAC WA
Zúčastněné strany University of Western Australia 
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/smart-transport-technology-roadmap-perth/