ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Pilotní systém správy bezpečnostních pověření C-ITS: Hodnocení a výzkum

Název projektu anglickyC-ITS Pilot Security Credential Management System: Evaluation and Research

Popis projektu
Zásadní pro C-ITS je doručování spolehlivých a přesných zpráv mezi samotnými vozidly a mezi vozidly a infrastrukturou řízení dopravy - selhání může mít za následek kolizi, v horším případě smrtelné zranění. Bezpečnostní kontroly C-ITS, včetně těch, které nabízí SCMS, rovněž zajišťují, že systém poskytuje spolehlivé a přesné informace, na jejichž základě lze přijímat bezpečnostní rozhodnutí.
 
V tomto případě bezpečnostní kontroly systému přímo podporují bezpečnostní cíle systému. V důsledku toho má selhání nebo nedostatek těchto kontrolních mechanismů za následek selhání, nedostatek nebo sníženou úroveň bezpečnosti. Při pohledu do budoucna mohou být informace ze spolupracujícího vozidla dokonce využívány automatizovanými vozidly k rozhodování o bezpečnosti silničního provozu a potenciálně mohou tato rozhodnutí činit bez přispění cestujícího.
 
Vláda Commonwealthu vyzvala k realizaci prioritních zkoušek a výzkumu transformačních dopravních technologií včetně inteligentní infrastruktury, C-ITS a k vypracování celostátně schváleného plánu zavádění řízení bezpečnosti propojených a automatizovaných vozidel (Národní rámec politiky pro technologie pozemní dopravy, Akční plán: 2016-2019). Mezi další relevantní vnitrostátní činnosti patří např:
 
Závěrečný politický dokument NTC o kooperativních inteligentních dopravních systémech (Cooperative Intelligent Transport Systems Final Policy Paper, NTC 2013) se zabývá otázkami bezpečnosti a ochrany soukromí v rámci australského regulačního kontextu.
Harmonizační pracovní skupina (HTG) 6 pro bezpečnost C-ITS byla společným úsilím politických a technických odborníků z EU, Austrálie a USA s cílem vypracovat rámec pro politiku komplexní bezpečnosti (ITS Security Policy, 2014) a spolupředsedá jí Transport Certification Australia. Skupina HTG 7 navazuje na práci na vývoji standardů SCMS.
 
Vznikající normy ETSI TS vyžadují systém správy bezpečnostních pověření C-ITS (SCMS) pro vozidla a dopravní infrastrukturu - založený na infrastruktuře PKI (infrastruktura veřejného klíče) -, který vydává digitální certifikáty různým stanicím ITS a přidruženým výrobcům. Primární funkcí SCMS je vytvořit společný bod důvěry pro propojená zařízení pomocí digitálních certifikátů v propojených vozidlech.
 
Zjednodušeně řečeno, cílem SCMS je:
  • umožnit vozidlům a infrastruktuře ITS komunikovat bezpečným způsobem
  • umožnit odstranění nepoctivých (například kompromitovaných nebo "hacknutých") vozidel a infrastruktury ITS z ekosystému C-ITS
  • umožnit specializovaným vozidlům (např. vozidlům záchranné služby nebo vojenským vozidlům) provádět v dopravním systému specializované operace (např. přednostní odbavování světelných signálů)
 
Existuje řada stávajících mezinárodních systémů SCMS založených na PKI, které byly vyvinuty speciálně pro C-ITS. Tyto systémy SCMS jsou vytvořeny na základě regionálních politických, regulačních a provozních požadavků a omezení, které nemusí odpovídat australskému bezpečnostnímu prostředí. K dispozici je také málo praktických informací o organizačních změnách, které mohou mít dopad na dopravní orgány v souvislosti se zavedením tohoto systému, nebo o tom, jak lze systém nejlépe nasadit či řídit, aby bylo dosaženo očekávaných bezpečnostních přínosů, nebo jakou roli musí, měla by nebo mohla hrát vláda v tomto novém bezpečnostním prostředí C-ITS.
 
Systém SCMS dále zahrnuje funkce pro identifikaci a odstraňování bezpečnostních hrozeb (misbehaviour management), nicméně bylo provedeno jen málo výzkumů o tom, jak identifikovat bezpečnostní hrozbu v prostředí propojených vozidel nebo jak této hrozbě čelit.
 
Tento projekt iMOVE bude realizován společností TMR, mezinárodním poskytovatelem SCMS a národní kooperační/vládní technickou referenční skupinou pro kybernetickou bezpečnost pro C-ITS v Austrálii. V současné době ostatní státy (včetně Nového Jižního Walesu, Viktorie a Jižní Austrálie) podporují Queensland v pilotním projektu SCMS, místo aby plánovaly samostatné iniciativy pro své vlastní projekty C-ITS.
 
V oblasti propojených vozidel je proto cílem tohoto projektu iMOVE:
 
1. Analyzovat dopad, který má zavedení SCMS na:
 
  • australské dopravní orgány (organizační, provozní a řídicí důsledky).
  • bezpečnost a zabezpečení vozidel
  • australské a státní právní předpisy o ochraně soukromí a jejich důsledky a požadovanou ochranu
  • výkonnost systému C-ITS
 
2. Příprava výzkumné platformy s cílem informovat o budoucím vývoji norem pro detekci a prevenci bezpečnostních hrozeb propojených vozidel (provádí se v rámci samostatného, avšak souvisejícího projektu iMOVE).


Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast V.
Odpovědnost  Queensland Dept of Transport and Main Roads
Zúčastněné strany Department of Infrastructure, Regional Development and Cities
Integrity Security Services (ISS)
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/c-its-pilot-security-credential-management-system/