ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Australské normy pro veřejnou dopravu pro osoby se zdravotním postižením a CAV

Název projektu anglickyAustralia’s Public Transport Disability Standards and CAVs

Popis projektu
Technologie připojených a automatizovaných vozidel (CAV) se vyvíjejí rychleji, než je vláda schopna je regulovat. Lidé se zdravotním postižením mají směrem k  CAV velká očekávání. Hrozí však, že vývoj norem a předpisů - zejména pro osoby se zdravotním postižením, které tyto technologie potřebují nejvíce - bude zaostávat.
 
Do zkoušky autonomní kyvadlové dopravy, která proběhla v letech 2018-2019 na univerzitě La Trobe, nemohly být zapojeny osoby se zdravotním postižením z důvodu obav týmů zabývajících se etikou, pojištěním a bezpečností a ochranou zdraví. To ilustruje riziko, že by osoby se zdravotním postižením mohly být opomenuty, a to jen proto, že se zaměřují na běžné používání.
 
Pro komunitu osob se zdravotním postižením však existují pozitivní signály, mezi něž patří i tento projekt. Tento projekt začíná uprostřed zvýšené pozornosti věnované komunitě osob se zdravotním postižením, a to díky Královské komisi pro osoby se zdravotním postižením a přípravě nové národní strategie pro osoby se zdravotním postižením. Dr. Ben Gauntlett, komisař pro diskriminaci osob se zdravotním postižením, koncem loňského roku zmínil, že rovnováha mezi lidskými právy a ekonomickými argumenty se posouvá směrem k tomu, aby lidé se zdravotním postižením měli právo žít svůj život tak, jak si sami zvolí, a ne jak jsou nuceni.
 
Cílem tohoto projektu je:
 
  • Prozkoumat, zda a jak mohou být režimy a služby CAV začleněny do Standardů pro přístupnou veřejnou dopravu pro osoby se zdravotním postižením z roku 2002 (Standardy pro dopravu pro osoby se zdravotním postižením), aby se zajistil přístup do našich měst a regionů pro osoby se zdravotním postižením.
  • Objasnit, do jaké míry lze do současných standardů pro bezbariérovou dopravu začlenit CAV a související technologie.
  • Posoudit požadavky, které budou mít osoby se zdravotním postižením v souvislosti s těmito nově vznikajícími technologiemi, a informovat o definování rámce.
  • Doporučit změny, které lze provést v rámci současného procesu reformy dopravních standardů pro osoby se zdravotním postižením.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I
Odpovědnost  Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications (DITRDC)
Zúčastněné strany
La Trobe University 
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/australia-public-transport-disability-standards-and-cavs/