LinkingDanube – přeshraniční řešení multimodálního plánování cesty

Název projektu  anglickyLinkingDanube - solutions for cross-border multimodal travel planning
LinkingDanube – rešitve za čezmejno multimodalno načrtovanje potovanj

Popis projektu
Multimodální cestovní informace poskytované plánovači informují cestující o podrobnostech jejich cesty a také o nejvhodnější volbě druhu dopravy (kolo, auto, autobus, vlak atd.). Mohou tak přispět k většímu využívání veřejné dopravy. I když již existují vysoce kvalitní informační systémy pro místní multimodální dopravní informace, přeshraniční výměna těchto informací nebo dat chybí. To lze přičíst skutečnosti, že cestovní informační systémy jsou omezeny na místní, regionální nebo národní prostředí a do přeshraničních výměn je zahrnuto pouze malé množství údajů. Projekt LinkingDanube tento problém eliminuje propojením převážně izolovaných systémů k přeshraniční výměně dat. LinkingDanube sleduje cíle strategie EU pro Podunají (EUSDR), jejichž cílem je zlepšit mobilitu a multimodalitu se zaměřením na lepší železniční, silniční a letecké spojení pro občany, umožnit více multimodality a lepší propojení dopravních spojení.Cílem projektu LinkingDanube je zlepšit cestování v městských a venkovských oblastech podunajské oblasti. Propojením stávajících řešení (poskytovatelů) cestovních informací prostřednictvím otevřeného API se zlepší dostupnost a přístup k nadnárodnímu plánování tras. Kromě podpory využívání udržitelnějších způsobů dopravy otevírá projekt také možnost zavedení dopravy na vyžádání na odlehlých místech.
Jedním z hlavních výstupů projektu je koncept LinkingDanube o nadnárodních multimodálních ekologických službách plánování cestování v Podunají. Koncept předpokládá obecné požadavky na integraci cestovních informačních služeb, zavedení CEN / TC 278 („Veřejná doprava - otevřené API pro distribuované plánování cestování“) a jeho využití v projektu, systémové architektuře a specifikaci obsahu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Rakousko: Austriatech
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury Slovinska, RRA LUR (Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije) a Koordinátor EUSDR Priority Area 1B, Rakousko (Austriatech), Česká republika (KORDIS JMK), Rumunsko (ELECTRONIC SOLUTIONS SRL, POLITEHNICA Universita Timisoara), Slovensko (Železniční spoločnosť), Maďarsko (GyőrSopronEbenfurt Railway Corp., nstitute for Computer Science and Control, Hungarian Academy of Sciences, National Mobile Payment Plc.), Moldávie (Knowledge HUB Moldova) a Chorvatsko (Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury)
Financování Projekt celkem: 2 917 930 EUR
Z toho EU: 2 480 240 EUR
Harmonogram 2017 - 2019
Kontakt Koordinátor EUSDR Priority Area 1B: Franc Žepić: franc.zepic@gov.si
Ministerstvo infrastruktury: Dean Herenda: dean.herenda@gov.si
RRA LUR: Matej Gojčič: matej.gojcic@ljubljana.si
Koordinátor celého projektu: Austriatech: Bettina Neuhäuser: bettina.neuhaeuser@austriatech.at