Jediný přístupový bod k údajům v národní silniční síti, aplikace DarsTraffic+, projekty: CROCODILE, CROCODILE 2, CROCODILE 3, Integrace řízení provozu v NCUP

Název projektu  anglickySingle access point to data on the national road network, DarsTraffic+ application, Projects: CROCODILE, CROCODILE 2, CROCODILE 3, Integration of traffic management in NCUP
Enotna točka dostopa do podatkov na državnem cestnem omrežju, aplikacija DarsTraffic+, Projekti: CROCODILE, CROCODILE 2, CROCODILE 3, Integracija upravljanja prometa v NCUP

Popis projektu
V roce 2016 dokončila Slovinská republika první fázi zřízení vlastního národního přístupového bodu zavedením „jednotného přístupového bodu“ pro vnitrostátní silniční síť, kde jsou k dispozici na adrese https://www.promet.si/portal/en/etd.aspx shromážděna některá veřejně dostupná statická a dynamická silniční data. Informace jsou dostupné dvojjazyčně: v národním jazyce a v angličtině. V současné době má portál více než 30 známých uživatelů (vývojářů a B2B) registrovaných pro RSS.

Přístupový bod je aktuálně provozován Centrem dopravních informací (Prometno-informacijski centar, PIC). Spolu s aktualizacemi v roce 2017 jsou uživatelům k dispozici data o dopravních událostech, silniční kamery, měření provozu, mapy polohy a stávající profily DATEX II pro další použití.

Národní přístupový bod poskytuje uživatelům vhodnou vyhledávací službu. Silniční úřady a provozovatelé silnic ve spolupráci s výrobci digitálních map a poskytovateli služeb poskytují příslušná metadata, která uživatelům umožní najít a používat soubory dat, ke kterým je přístup prostřednictvím přístupového bodu. Data a příslušná metadata jsou přístupná ke sdílení a opětovnému použití jakýmkoli výrobcem digitálních map.

Kvůli kompatibilitě, interoperabilitě a kontinuitě služeb poskytují silniční úřady ve Slovinsku dynamické údaje o stavu dálnic, částečně poskytované ve formě profilu DATEX II (např. události týkající se cestovních informací souvisejících s bezpečností) a ve druhé fázi modernizace národního přístupového bodu budou také zahrnuta např. data z meteorologických stanic. Dynamická a provozní data jsou přístupná, vyměňována a znovu použita v souladu s články 5 a 6 nařízení v přenesené pravomoci 2015/962. Dopravní informační služby v reálném čase jsou založeny na aktuálních statických silničních datech, dynamických silničních a dopravních datech. Silniční úřady, provozovatelé silnic a poskytovatelé služeb včas odstraní veškeré nedostatky, které zjistí ve svých údajích, nebo o nich informují uživatele a koncové uživatele. Poskytovatelé služeb jsou povinni aktualizovat data, jakmile obdrží jejich aktualizaci od provozovatele silnic a dálnic.Cílem projektu je zajistit včasné provedení nařízení 2017/1926 v souladu se směrnicí 2010/40/EU ve Slovinsku, včetně veřejných orgánů, provozovatelů veřejné dopravy a poskytovatelů služeb, s cílem poskytovat multimodální cestovní informace v celé EU.

V roce 2018 je zajištěna přeshraniční výměna profilů DATEX II s Rakouskem a Maďarskem. V roce 2019 byla zahájena výměna informací v DATEX II s Chorvatskem a v roce 2020 s Itálií. Slovinsko proto plánuje v roce 2020 vyměňovat informace v DATEX II se všemi sousedními zeměmi.

Koncovým uživatelům jsou poskytovány dopravní informace:
  • v rámci webového portálu PIC (Traffic Information Center) https://www.promet.si/
  • v mobilní aplikaci DarsTraffic+
  • v rámci veřejné vnitrostátní služby RDS-TMC a komerční služby RDS-TMC
  • v souvislosti s pravidelným zveřejňováním podmínek na pozemních komunikacích pro rozhlasové a televizní stanice
  • jako součást hlasové schránky od roku 1970

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
Zúčastněné strany DARS
Harmonogram 2018 - 2020
Kontakt https://www.promet.si/portal/en/etd.aspx