Vývoj normy pro jednotnou elektronickou jízdenku

Název projektu  anglickyCreating a standard for a single electronic ticket
Oblikovanje standarda za enotno elektronsko vozovnico

Popis projektu
Systém je založen na využití elektronických technologií bezkontaktních čipových karet (MIFARE, DESFIRE). Jednotný systém byl zaveden u všech poskytovatelů veřejných služeb veřejné pravidelné osobní dopravy (vlaků a autobusů) a ve městech Lublaň, Maribor a Murska Sobota. Byla zavedena jednotná technologie pro mobilní terminály s bezpečnostními kartami a klíči (SAM), které vlastní provozovatel IJPP.

Zavedením systému IJPP byl vytvořen standard IJPP, který definuje všechny technické, obsahové a řídicí funkce pro jednotnou elektronickou jízdenku. Jednotná jízdenka je zřízena jako jediný systém, který umožňuje využívání intermodální veřejné dopravy více dopravců.

Výsledky
2012 studie
2015 pilotní projekt
2016-2021 implementace a aktualizace služby na území Slovinské republiky

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a územního plánování
Harmonogram 2012 - 2021