Slovinský PSA pro provádění multimodálních cestovních informačních služeb v celé Unii v síti TEN-T (MOVE / B4-2017-350)

Název projektu  anglickySlovenija Sporazum PSA za izvajanje multimodalnih potovalnih informacijskih storitev po vsej Uniji na omrežju TEN-T (MOVE/B4-2017-350) 
Slovenia PSA for the implementation of Union-wide multimodal travel information services on the TEN-T network (MOVE/B4-2017-350) 

Popis projektu
Projekt provede nezbytnou přípravu k provádění nařízení v přenesené pravomoci, pokud jde o slovinský národní přístupový bod a konfiguraci dle norem NeTEx a Transmodel.

Cílem projektu je zajistit včasné provedení nařízení 2017/1926 v souladu se směrnicí 2010/40/EU ve Slovinsku, včetně veřejných orgánů, provozovatelů veřejné dopravy a poskytovatelů služeb, s cílem poskytovat multimodální cestovní informace v celé EU.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury
Harmonogram 2018 - 2019