eParkInfo

Název projektu  anglickyeParkInfo

Popis projektu
  • Služba je založena na systému řízení parkovišť a přenosu informací o bezplatných parkovacích místech a umožňuje možnost modernizace z hlediska rezervace parkovacích míst.
  • Tato služba poskytuje uživatelům informace o místech a volných kapacitách parkovišť pro motorová vozidla.
  • Výsledky
  • 2012: pilotní projekt pro videodohled dálničních odpočívek; 2013-2014: aktualizované verze studií, implementace kontroly; 2014-2015: poskytování služeb na vnitrostátní silniční síti
  • 2014-2017: poskytování služeb ve městech


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a územního plánování a provozovatelé parkovacích areálů
Harmonogram 2012 - 2015