TCMS (systém řízení a managementu dopravy) a modernizace středisek řízení provozu

Název projektu  anglickyTCMS (traffic control and management system) and the upgrading of traffic management centres

Popis projektu
Slovinsko je zapojeno do mnoha projektů podporujících zavádění ITS na evropské a národní úrovni. Největší objem činnosti ITS byl realizován v oblasti informační a komunikační infrastruktury prostřednictvím implementace TCS, která představuje nový telekomunikační uzel RNC Lublaň. Tento RNC se společně s PIC stal dočasným střediskem pro správu celé slovinské části koridoru EU mezi tunelem Karavanke (Rakousko) a Záhřebem (Chorvatsko) a představuje infrastrukturní základnu pro nové Národní středisko řízení dopravy (NCUP), přičemž zohledňuje směrnici EU o zavádění ITS v oblasti silniční dopravy.

Legislativně je NCUP koncipován v zákoně o silnicích, který reorganizuje existující TIC pro státní silnice do NCUP s novou a velmi důležitou funkcí řízení dopravy pro všechny veřejné silnice včetně veřejné dopravy. V tomto ohledu je hlavním cílem zajistit bezpečný, optimální a plynulý dopravní provoz. NCUP zahrnuje všechny veřejné silniční sítě ve Slovinsku, tj. všechny státní silnice a strategicky důležité místní silnice.

V rámci NCUP se předpokládá integrace pěti komponent:
  • Národní středisko řízení dopravy (s národním střediskem dopravních informací)
  • MzIP (Ministerstvo infrastruktury a územního plánování)
  • přímo související subjekty
  • přidružené subjekty
  • TMC / TIC / TCC sousedních zemí
 
Cílem je integrovat různé systémy DARS d.d. a Roads Agency do jednotného NTCC. Základem je implementace komponent TCMS podél silnic nebo zařízení (tunely, mosty). Minimální množství infrastruktury pro TCMS může být omezeno na řízení provozu pomocí měření intenzit a videodohledu, v závislosti na parametrech potenciálního nebezpečí a požadavcích na poskytování informací uživatelům.

Výsledky
2013: Strategie nasazení TCMS
2013-17: Upgrade Ljubljana RCC s Ljubljana TCMS
2012-17: Upgrade elektrického vybavení a hardware pro tunely

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury and územního plánování, DARS, Silniční agentura
Harmonogram 2012 - 2017