LinkingAlps

Název projektu  anglickyLinkingAlps

Popis projektu
Návrh projektu LinkingAlps staví na stávajících znalostech a službách a zahrnuje partnery z Rakouska, Itálie, Slovinska, Švýcarska, Německa (a Francie), kteří vyvinuli svá regionální nebo národní řešení cestovního plánování. Integrace multimodálních cestovních informačních služeb v alpském prostoru umožní (2019) uživatelům (turistům, občanům, každodenním dojíždějícím) získat přístup k informacím o všech dostupných službách (včetně mimo jejich region) na jednom místě, plánovat cesty od dveří ke dveřím pomocí udržitelných způsobů dopravy a získat aktuální informace ( v reálném čase), protože budou mít přístup k údajům poskytovaným stávajícími poskytovateli služeb v regionech a budou decentralizovaní.

Projekt nemá čistě technický charakter, proto se zaměří také na vytvoření mezinárodní provozní struktury s uceleným organizačním rámcem, který zajistí soudržný a nízkouhlíkový alpský region.Bude podporovat veřejné činitele s rozhodovací pravomocí (uvnitř i vně projektu), aby se stali součástí decentralizovaného distribuovaného systému propojování mobilních služeb přes hranice, a tím podporuje přístup k udržitelnější osobní dopravě.

Cílem projektu LinkingAlps je nabídnout inovativní řešení pro integraci multimodálních cestovních informačních služeb v alpském prostoru.

Výsledkem projektu bude vyšší povědomí uživatelů (cestujících) o mobilitě s nízkými emisemi, lepší přístup ke spolehlivým a vysoce kvalitním cestovním údajům a bezproblémové přeshraniční směrování cestujících ze dveří ke dveřím. Spolu s podporou multimodality (nebo řešení multimodálního cestování) výše uvedené výsledky přispějí k optimalizaci dopravního systému.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Zúčastněné strany Rakousko, Itálie, Slovinsko, Švýcarsko, Německo a Francie
Harmonogram 2018 - 2022
Kontakt Koordinátor EUSDR Priority Area 1B: Franc Žepić: franc.zepic@gov.si
Ministerstvo infrastruktury: Dean Herenda: dean.herenda@gov.si
RRA LUR: Matej Gojčič: matej.gojcic@ljubljana.si
Koordinátor celého projektu: Austriatech: Bettina Neuhäuser: bettina.neuhaeuser@austriatech.at