ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Nizozemí

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Projekt národních dat veřejné dopravy NDOV
Elektronická publikace statické dopravy Publikace statické dopravy
Národní datový sklad pro dopravní informace NDW
Open data parkování OPEN DATA PARKOVÁNÍ
Elektronická publikace dopravních rozhodnutí Dopravní rozhodnutí
Platforma pro mobilitu a geoinformace Nizozemí MOGIN
Nejlepších 5 zlepšení dat 5 zlepšení
Open data FWD OPEN DATA FWD
Databáze omezení výšky a šířky vozidel Výška a šířka vozidel
BISON BISON
DVM Výměna DVM Výměna
Multimodální cestovní informace MMRI
Partnerství „Mluvící doprava“ Mluvící doprava
NDW data z plovoucích vozidel NDW Plovoucí vozidla
DATA TOP 8 DATA TOP 8
Používání informačních služeb během prací na silnici  Práce na silnici
Sociální média jako zdroj dat Sociální média
Program IDVV Impuls pro dynamické řízení provozu vnitrozemských vodních cest IDVV IMPULS
Neutrální logistická informační platforma NLIP
iSHARE iSHARE
Bezpapírová přeprava Bezpapírová doprava
Modrá vlna pro vodní cesty Modrá vlna
iCENTRALE iCENTRALE
Elektronický záznam o zásilce CMR
PPA Praktická zkouška Amsterdam Sever PPA AMSTERDAM SEVER 
PPA Praktická zkouška Amsterdam Západ PPA AMSTERDAM ZÁPAD
Chytré kamery na A2 Chytré kamery
Vážení za jízdy WIM
AOS Protinehodové systémy Protinehodové systémy
 Zabezpečená trasa Zabezpečená trasa
Snížení přestupků nedodržení omezené výšky vozidel před vjezdem do Velsertunnelu Výška vozidel
BIKESCOUT BIKESCOUT
FLISTER FLISTER
Pokyny týkající se lidského faktoru pro design bezpečných služeb dopravních informací ve vozidle Informace ve vozidle
Komunikace vozidlo-infrastruktura Vozidlo - infrastruktura
DITCM Nizozemská integrovaná zkušební infrastruktura pro kooperativní mobilitu DITCM
PPA Praktická zkouška Amsterdam PPA AMSTERDAM
PPA Praktická zkouška Amsterdam Jihovýchod PPA AMSTERDAM JIHOVÝCHOD
Vozidlové systémy Brabant In-Car II Vozidlové systémy
Mobilita v Sensor City (ve městě Assenu) SENZOR CITY
GGT Tým Zelené Vlny GGT
Dopravní kongesce na A58 v důsledku šokové vlny Kongesce
 Autobus budoucnosti DAIMLER Autobus budoucnosti
FLO FLO
Platooning kamionů Platooning
Komunita pro normy a praktiky pro chytrou mobilitu Normy pro chytrou mobilitu
CHARM CHARM
EASYWAY (NL) EASYWAY (NL)
INTERCOR  INTERCOR
Koridor C-ITS KORIDOR C-ITS
HeERO-NL HeRO-NL
HEERO 1 Harmonizovaný evropský pilot pro eCall HEERO 1
COMPASS4D COMPASS4D
FREILOT Pilot městské energeticky účinné nákladní dopravy FREILOT
GCDC – Velká výzva kooperativního řízení vozidel 2016 Kooperativní řízení