ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Rakousko

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Poskytování informací o dojezdových dobách Dojezdové doby
Plánování mobility orientované na poptávku NawiMOP
FCD (data z plovoucích vozidel) modelový region Salzburg FCD DATA SALZBURG
Přeshraniční výměna dat Přeshraniční výměna dat
DATEX II Služby/profil DATEX II SLUŽBY / PROFIL
CROCODILLE 2 CROCODILLE 2
Celkový obraz dopravní situace v Rakousku Dopravní situace
Centrální videosystém na silniční síti ASFINAGu Centrální videosystém ASFINAG
ASFINAG Řízení událostí ASFINAG řízení událostí
Rakousko západ Rakousko západ
Řízení nouzových situací na železnici (Rail Emergency Management) Nouzové situace na železnici
Video systémy v železničním dopravě (ÖBB) Videosystémy železnice
Mobilní komunikace a datové sítě podél železničních tratí Mobilní komunikace
Řídicí systém terminálů TSA
Telematický systém určování polohy v reálném čase TEPOS
Provozní řídicí střediska ÖBB Provoz ÖBB
Platforma Traffic Management 2.0 TM 2.0
Mobilní řízení dopravy MOVE BEST
Vozidla jako mobilní senzory pro správce infrastruktury CARSENSE
Analýza cest přes mobilní rádiová data SEMAPHORE
AIT Smart Survey -chytrý průzkum mobility pomocí chytrých telefonů AIT SMART SURVEY
Predikce dojezdových dob pro dálnice a rychlostní komunikace VoRAB
Optimalizace tras při odklízení sněhu na páteřní silniční síti Optimalizace odklízení sněhu
Chytře z bodu A do bodu B AnachB
Linking Danube Linking Danube
iMobility GmbH iMobility GmbH
UPSTREAM UPSTREAM
Aplikace ASFINAGu Unterwegs (Na cestě) UNTERWEGS
Inovační zpracování dopravních dat Inovační zpracování dat
Dopravní informace na trase k letišti Wien Dopravní informace letiště Vídeň
Nové online jízdenky pro zákazníky železniční dopravy ON-LINE jízdenky na železnici
Informace o parkovacích místech pro nákladní vozidla Parkování nákladních vozidel
Řízení kapacit v železniční dopravě Řízení kapacit na železnici
Elektronický nákladní list e-Frachtbrief@ Elektronický nákladní list
e-CARGO e-CARGO
Optimalizace mobility železniční dopravy Optimalizace železniční dopravy
Telematika a senzorika v nákladní dopravě Telematika v nákladní dopravě
ECo-AT ECo-AT
C-Roads C-ROADS
eMORAIL advanced eMORAIL advanced
Enable-S3 ENABLE S3
Inovativní koncepce vozového parku v projektu SEAMLESS SEAMLESS
Budoucnost ITS Budoucnost ITS
Kooperativní služby dopravních informací založené na Cloud Kooperativní služby