ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Německo

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Průvodce komplexním sběrem dat a událostí relevantních pro provoz Sběr dat
Zavedení systému řízení kvality pro shromažďování a další zpracování dat pro ITS-služby Kvalita dat
 Vytvoření tržiště mobilních dat Tržiště MDM
Metoda optimalizované dostupnosti dat o PK ve vztahu k ITS OKSTRA
Bezpečnostně relevantní dopravní informace pro koncového uživatele bez poplatku Dopravní informace
Informace o kongescích pro koncového uživatele bez dodatečného poplatku Kongesce
Efektivní, bezpečnější distribuce dopravních informací pro všechny Distribuce informací
Zpracování nadřazeného intermodálního ITS-modelu ITS model
Zpracování nadřazeného intermodálního ITS-modelu II ITS model II
Vypracování referenční ITS-architektury pro mezioborové řízení dopravy Referenční ITS architektura
Vývoj rámcové ITS-architektury pro veřejnou dopravu ITS architektura ve veřejné dopravě
Definice strategických dopravních koridorů Strategické dopravní koridory
Další rozvoj řízení pracovních zón Pracovní zóny
Harmonizace individuálních a kolektivních dopravních informací a jejich dopadů Harmonizace dopravních informací
Funkční ITS-předpis jako základ pro integraci inovačních systémových prvků do plánování investic Inovační prvky pro investice
Projektový plán telematiky silničního provozu Telematika silničního provozu
Koncepce a testování kooperativních systémů Kooperativní systémy
Zavedení eCall e-Call
Telematické parkování NV jako součást informačních služeb pro bezpečné parkování NV Parkování nákladních vozidel
Synchronní mobilita Synchronní mobilita