ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Norsko

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Databáze veřejné dopravy Databáze veřejné dopravy
Registrace jízdní doby  Jízdní doba
Mapové cestovní informace Mapové cestovní informace
Webová kamerová služba WEB kamara
Statická silniční datová služba Datová služba
 ITS out-station register ITS OUT-Station register
Údaje o počasí na PK a prognóza Počasí na pozemních komunikacích
Řízení dopravních incidentů INCIDENTY
Národní přístupový bod NAP
Posuzování shody Posouzení shody
Architektura ITS v Norsku Architektura ITS
Řízení nákladu podél dopravních koridorů Řízení nákladu
Centra řízení silničního provozu  TMC
Elektronické jízdenky pro veřejnou dopravu Elektronické jízdenky
Variabilní rychlostní limity Variabilní rychlostní limity
Informační služby pro bezpečná a zabezpečená parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla Parkovací místa pro nákladní vozidla
Automatické vymáhání rychlosti Automatické vymáhání rychlosti
Automatická detekce incidentů Automatická detekce incidentů
 Integrace různých ITS do otevřené platformy ve vozidle Otevřená platforma ve vozidle
Kooperativní systémy (vozidlo-vozidlo, vozidlo-infrastruktura, infrastruktura-infrastruktura) Kooperativní systémy
Víceúčelová infrastruktura založená na DSRC Infrastruktura založená na DSRC