ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Rumunsko

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
EasyWay: Monitorovací a informační systém o dopravním provozu a dopravních podmínkách - strategie rozvoje a pilotní projekt EASYWAY Pilotní projekt
EasyWay: Rozšíření monitorovacího a informačního systému o dopravním provozu a dopravních podmínkách z dálnice A1 na dálnici A2 EASYWAY Rozšíření
Opětovné uvedení do provozu a údržba systému komunikace a sledování provozu na dálnici A2 Systém komunikace na A2
Obchvat města ARAD ARAD
Výstavba dálnice Timişoara-Arad Výstavba dálnice TIMISOARA - ARAD
Monitorování silničního provozu pomocí měřičů provozu Monitorování silničního provozu
Pevná a mobilní zařízení pro ověřování hmotnosti na nápravu nákladních vozidel Hmotnost vozidel
Minimální požadavky na služby ITS pro koridor IV Minimální požedavky na ITS pro KORIDOR IV
Návrh a realizace dálnice Orăştie-Sibiu - část 1 Návrh dálnice Orăştie-Sibiu - ČÁST 1
Návrh a realizace dálnice Orăştie-Sibiu - část 3 Návrh dálnice Orăştie-Sibiu - ČÁST 3
Provádění a aktualizace mapování infrastruktury silniční sítě (státní silnice a dálnice) v Rumunsku Mapování silniční infrastruktury
Systém ITS pro brzké varování o rizicích silniční dopravy (2015-RO-TM-0435-W) ITS pro brzké varování
Rozšíření EGNOS o východní Evropu - EEGS (Projekt RP7: GA 247698) Rozšíření EGNOS o východní evropu EEGS
Rozšíření EGNOS do východní Evropy: Aplikace – EEGS2 (Projekt RP7: GA 287179) Rozšíření EGNOS o východní evropu EEGS 2
GNSS Charakteristika prostředí a požadavků uživatelů na řece Dunaj - GEURIW (Projekt ESA – EGEP) ESA - EGEP
Referenční středisko Galileo – členské státy (GRC-MS Projekt GSA/GRANT/04/2016) Referenční středisko GALILEO