ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Silniční doprava

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
5G pro kooperativní a propojenou automatizovanou mobilitu na přeshraničních koridorech  5g-MOBIX
Navigační technologie nové generace pro autonomní vozidla ALBORA

Automatizované řízení vozidla pokročilé díky internetu věcí
AUTOPILOT
Autonomní vozidla pro rozvoj nové městské zkušenosti AVENUE
Autonomní reálné logistické operace a demonstrace pro každé počasí AWARD
BIRDWATCH, První integrované a modulární řešení mobility a zabezpečení pro inteligentní management parkování  BIRDWATCH
Kooperativní ITS pro mobilitu v evropských městech CIMEC
Kooperativní ITS pro nákladní vozidla CITRUS
Urychlení inovací a rozvoje mobility C-ITS v Evropě C-MOBILE
Podpora koordinace zavádění kooperativních ITS CODECS
Dopravní modely a  modely silniční infrastruktury připravené pro autonomní vozidla pro koexistenci autonomních a konvenčních vozidel CoEXist
Pilotní projekt kooperativní mobility v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti služeb pro nasazení COMPASS4D
Propojený koridor pro automatizované řízení vozidel CONCORDA
Potřeby, přání a chování "řidičů" a uživatelů autonomních vozidel v současnosti a v budoucnosti Drive2theFuture
EASY WAY II EASY WAY, PHASE II
Elektrické, elektronické a ekologické systémy městské dopravy e-GUTS
Umožnění bezpečného platooningu více značek pro Evropu ENSEMBLE
Užívání a údržba inteligentní silniční infrastruktury s podporou EGNSS pro zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti na evropských silničních sítích ESRIUM
Převratné softwarové řešení  pro navádění uživatelů na volná parkovací místa a usnadnění interakce s parkovací infrastrukturou. Evopark
Vylepšený systém managementu parkování na ulicích Fastprk-2
Studie proveditelnosti pro Fleximodo - chytré senzory IoT se softwarem pro správu parkování Fleximodo
Pilotní projekt energetické účinnosti v městské nákladní dopravě FREILOT
Nákladní vozidla na vodíkové palivové články pro těžkou logistiku s nulovými emisemi H2HAUL
Harmonizovaná evropská řešení pro testování automatizované silniční dopravy Headstart
Vysoce přesné stanovení polohy pro aplikace kooperativních ITS Hights
Silniční infrastruktura připravená na smíšený provoz vozidel INFRAMIX
Interoperabilní koridory INTERCOR
Pilotní provoz autonomního řízení na evropských silnicích L3PILOT
Nové kooperativní obchodní modely a pokyny pro udržitelnou městskou logistiku
 
NOVELOG
Optimalizované a systematické hospoeaření s energií v elektrických vozidlech OSEM EV
Parkování pro plány udržitelné městské mobility Park4SUMP
Chytré zóny nakládky v EU a na globálním trhu pro regulaci, řízení a monitorování městské logistiky - poslední míle doručování v hustě osídlených městských oblastech, založené na zařízeních s Bluetooth a mobilních aplikacích pro profesionální řidiče PARKUNLOAD
Plánování pro autonomní vozidla PAV
Bezpečnost silničního provozu nové generace pro chytřejší města PAVNEXT
Přesné a spolehlivé určování polohy pro automnomní silniční dopravu PROPART
Kvantitativní přístup k chytrému parkování QPARK
Otevřená sociální dopravní síť pro městský přístup ke spolujízdě  - Výzkum alternativních aspektů diverzity pro nákladní vozidla
ROADART
Bezpečné a zelené senzorové technologie pro samovysvětlující a odpouštějící silniční interaktivní aplikace SAFE STRIP
Proaktivní systémy a nástroje SAFEty pro neustále se modernizující silniční prostředí SAFE-UP
 
Chytrý integrovaný systém pro spolehlivé informace, vyhledávání a navádění při parkování Sir-Park
Systém koordinovaných silničních a automobilových služeb pro efektivitu a bezpečnost dopravy SOCRATES 2.0
Zajištění přijetí propojených autonomních vozidel veřejností v Evropě SUAAVE

Přechodové oblasti pro řízení vozidla s podporou infrastruktury
TRANSAID
Zlepšení důvěryhodnosti a nezávislosti na počasí podmíněně automatizovaných vozidel ve scénářích se smíšeným provozem TRUSTVEHICLE
Automatizované parkování a řízení vozidel ve městech UP-Drive
Udržitelný systém správy rezervací parkovacích míst pro nákladní vozidla STPRMS
URSA MAJOR neo URSA MAJOR neo
Chytrý systém zabezpečení pro sdílení parkovacích míst v soukromých garážích USharePark
Přehodnocení městské dopravy prostřednictvím pokročilých nástrojů a spolupráce dodavatelského řetězce U-TURN
Asistent pro dokování nákladních vozidel s podporou vidění VISTA
Přístup řidičů k běžným parkovištím a parkovištím pro elektromobily prostřednictvím rozšířeného systému správy WeSmartPark WeSmartPark
Akce COST CA16222 WISE-ACT