ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

ALLIANCE

Název projektu anglickyALLIANCE

Popis projektu
Celková metodika je založena na analýze potřeb Lotyšska a okolního regionu Baltského moře (Litva, Estonsko, Polsko) na získávání znalostí o terminálech intermodální přepravy a vývoji nástrojů k dosažení těchto znalostí. Analýza, která byla provedena v prvních fázích projektu, kroky ke vztahům mezi tvůrci politik (např. vláda, městské úřady), průmyslem (např. provozovatelé dopravy, poskytovatelé služeb) a vzděláváním / výzkumem. Popis stavu ITS v Lotyšsku, jako výchozí dokument připravovaných strategií v Lotyšsku, byl v KOMPARITu použit do části s analýzou stavu ITS v této zemi.

Projekt ALLIANCE se věnoval následujícím tématům v Lotyšsku:
1. Záchranné služby a řízení událostí

2. ITS pro řízení dopravního provozu a mobility
2.1 Dopravní informace
2.2 Dopravní omezení
2.3 Informační systém o počasí na silnici

3. Cestovní informace
3.1 Informační služba 1188
3.2 Služba www.bezrindas.lv
3.3 Vlaky a autobusy v Lotyšsku - software pro Android
3.4 Služba www.ldz.lv

4. Parkování a automatická platba

5. ITS pro řízení veřejné dopravy
5.1 e-ticketing v Rize a Jelgavě
5.2 VBTS - Jednotný systém prodeje jízdenek
5.3 Systém podpory prodeje, účetnictví a správy autobusových terminálů (Baltic Lines)
5.4 Jednotný systém účetnictví příjmů a odbavování cestujících (VIPUS)
5.5 Modelování poptávky

6. Správa vozového parku a nákladní doprava

Výsledky
Tyto závěry byly využity v analýze stavu ITS v Lotyšsku pro KOMPARIT k úvodní zprávě 2014 a zprávě o pokroku 2018. Jednotlivé projekty byly pro účely KOMPARITu uvedeny také samostatně.
S ohledem na technický a technologický vývoj nových nástrojů ICT v oblasti ITS a současný stav vývoje ITS v Lotyšsku lze dospět k závěru, že ITS v Lotyšsku jsou stále roztříštěné v tom, co nabízejí v geografickém rozsahu a pokrytí různých podtémat.
Nejrozvinutějšími podoblastmi jsou: ITS pro řízení veřejné dopravy a ITS pro řízení dopravy a mobilitu ve srovnání s ostatními.  Ale i v těchto podoblastech existuje řada výzev souvisejících s dalšími druhy dopravy; zřídka poskytují přeshraniční cestovní informace. Další kroky, například v ITS pro veřejnou dopravu, by měly být více integrovány pomocí stejných technologických platforem: systémy ověřování jízdenek, založené na dobíjecích a bezkontaktních e-kartách  a informační systém v reálném čase pro všechny druhy dopravy. Stále není možné zakoupit jednu jízdenku na multimodální cestu v Lotyšsku a přes státní hranice v EU. U mnoha destinací není možné rezervovat integrovanou jízdenku, která zahrnuje jak dálkovou část, tak první a/nebo poslední část cesty. Integrovaný prodej jízdenek je klíčovou součástí uživatelsky přívětivého multimodálního dopravního systému a předpokladem pro bezproblémovou cestu. Schopnost cestovat více druhy dopravy, přičemž je třeba zakoupit pouze jednu jízdenku na celou cestu, je cennou pobídkou k povzbuzení cestujících ke kombinaci několika druhů dopravy.
Jedním z důležitých cílů je nyní implementovat koncept „Open Data“ a automatizované systémy odbavování cestujících. Data shromažďovaná prostřednictvím automatizovaných odbavování cestujících mají aplikace na různých úrovních: od plánování sítě po monitorování sítě a odhalování nesrovnalostí. Tato data jsou cenná pro pozorování chování cestujících, pro odhad matic OD a pro odvození cestovní doby.
Využití inteligentních dopravních řešení v Lotyšsku by mělo zlepšit účinnost, bezpečnost, kvalitu a spolehlivost dopravní služby, snížit náklady na údržbu a nabídnout možnosti zvýšení příjmů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast Nad prioritními oblastmi a akcemi (příprava strategických plánů ITS)
Odpovědnost  TTI
Zúčastněné strany Dopravní a telekomunikační institut (TTI) se dvěma mezinárodně uznávanými výzkumnými subjekty - University of Thessaly (UTH) a Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF)
Financování  
Harmonogram Na webu není uvedeno přesné trvání projektu; poslední novinky jsou ze začátku roku 2019.
Kontakt TTI:
Irina Jackiva: ivl@tsi.lv, Jackiva.I@tsi.lv
https://www.researchgate.net/publication/317372569_Review_of_intelligent_transport_solutions_in_Latvia
http://alliance-project.eu/