VBTS - Jednotný systém prodeje jízdenek

Název projektu anglickyVBTS Unified ticket sales systém (Vienotā biļešu tirdzniecības sistēma)

Popis projektU
VBTS - Sjednocený systém prodeje jízdenek, původně „Vienotā biļešu tirdzniecības sistēma“ (VBTS), byl navržen a je udržován v souladu s nařízením Kabinetu ministrů č. 676 z 2. října 2007 „Jednotný systém prodeje jízdenek veřejné dopravy (VBTS), rezervace a sledování postupů instalace a údržby systému". Systémovým cílem je poskytnout možnost nákupu jízdenek online ve vozidlech veřejné dopravy a funkcionalitu rezervace jízdenek v kterékoli pokladně (výdej jízdenky jinde než ve veřejném vozidle) na jakoukoli existující síťovou trasu, s určitými omezeními pro nákup železničních jízdenek.
 
Bylo plánováno, že VBTS bude obsluhovat různé provozovatele veřejné dopravy a různé systémy prodeje jízdenek. Následující seznam objasňuje plánovaný rozsah zdrojů integrace:
  • Železnice / silnice - VIPUS
  • Autobusové terminály - Baltské linie
  • Internetový prodej - Bezrindas.lv
  • Regionální, meziměstské a městské autobusy - palubní zařízení společnosti Nordeka Servis
 
Nejdůležitější funkce VBTS definované (plánované) Kabinetem ministrů jsou:
  • Údržba registrů - shromažďování a kompilace informací o trasách, jízdném (sazbách), provozu veřejné dopravy atd. na meziměstských a regionálních trasách. Informace v registru jsou doplněny údaji o trasách .
  • Údržba transakcí s provozováním jízdenek - přijímat online, zpracovávat a aktualizovat informace o prodeji jízdenek, rezervaci a zrušení v pokladnách a ve  veřejné dopravě a poskytovat aktuální informace o skutečné dostupnosti jízdenek na nákup a rezervaci.
  • Zpracování telematických dat - pomocí online režimu přijímá a zpracovává informace o nainstalovaných periferiích na dopravních prostředcích (globální polohování, telematické vybavení a registrační pokladny), získává informace o aktuální poloze autobusu a konkrétních souřadnicích prodejen  jízdenek.

V současné době je zajištěn přenos dat pro všechny meziměstské autobusy a místní a regionální autobusové služby. Regionální doprava je jen částečně vybavena potřebnými telematickými zařízeními. Omezujícími faktory úplného zpracování telematických dat jsou zastaralá periferní zařízení na prodejním místě (technické vlastnosti, hardware a software bez podpory výrobce, nedostatek komunikačního modulu). Dosud (2017) jsou záznamy transakcí operací s lístky neúplné – z autobusových stanic (pomocí systému „Baltic Lines“) a z internetu (www.bezrindas.lv) nebyly získány žádné informace o prodeji jízdenek. Nejsou k dispozici žádné informace o skutečné dostupnosti jízdenek pro nákup a rezervaci. Úzkým místem systému je nutnost online komunikace. Což je ve své podstatě velmi sofistikovaný úkol, který významně komplikuje nfrastrukturu a podporu systému.

Zařazení projektu:
Odpovědnost  Rigas Karte Ltd.
Zúčastněné strany Rigas Karte Ltd.
Harmonogram 2018
Kontakt Informace jsou z projektu ALLIANCE:
TSI:
Irina Jackiva: ivl@tsi.lv, Jackiva.I@tsi.lv
https://www.researchgate.net/publication/317372569_Review_of_intelligent_transport_solutions_in_Latvia
http://alliance-project.eu