Implementace projektu SMART67

Název projektu anglickyImplementation of  SMARTE67 project

Popis projektu
Projekt SmartE67 je schválen v rámci otevřené výzvy ke spolufinancování regionálního programu Evropské unie, SJSC „Lotyšské státní silnice“ a Estonská silniční správa předložily společný návrh na zavedení nových služeb v oblasti inteligentních dopravních systémů.  Hlavním cílem projektu je zlepšit efektivitu a bezpečnost silniční dopravy, zejména v koridoru E67 - Tallinn-Riga-litevská hranice, zavedením pokročilých a komplexních řešení řízení dopravy založených na vzájemně dohodnutých technologických přístupech EU a přenosu osvědčených postupů.
Existuje široký seznam činností, které mají být provedeny do 3 let (období 2015-2018): studie, zavádění nových a modernizace stávajících zařízení pro řízení dopravy, jakož i adaptace dopravních informačních center na nové funkcionality. Nejviditelnějším výsledkem bude první masivní implementace proměnného značení na trase v Lotyšsku a Estonsku.

Výsledky
Projekt je rozdělen na několik pracovních balíčků s následnými a paralelními činnostmi: 
1. konzultace pro konečné a podrobné rozhodování o původně plánovaných investicích (studie proveditelnosti, technický návrh) a vyhodnocení výsledků
projektu (analýza ex-ante / ex-post);
2. smlouvy o rozmístění silničních prvků ITS, včetně přípravných prací (například zapojení na místě) a zavádění zařízení;
3. přizpůsobení TIC předpokládá vylepšení stávajících datových systémů poskytujících komplexní centrální software TIC, centrum pro výměnu dat mezi partnery a také školení zaměstnanců TIC, aby byli připraveni na novou funkcionalitu (scénáře použitelné pro řízení provozu);
4. komunikační opatření, která se nebudou týkat pouze obecných problémů s projektovými PR a spojí hlavní zúčastněné strany a cílové skupiny, ale také povedou společenskou informační kampaň zaměřenou hlavně na využívání VMS (příprava vzdělávacího videa, konference atd.);

Technologická harmonizace je jedním z klíčových cílů projektu, protože ve skutečnosti činnosti partnerů nejsou absolutně stejné kvůli jejich rozdílům v technické výkonnosti úseků E67 (např. počet jízdních pruhů pro některé úseky, národní priority řízení dopravy a stávající prvky ITS v koridoru). Z těchto důvodů mají být pokryty pouze některé činnosti společným zadáváním zakázek (studie na podporu projektů a informační kampaň), zatímco úkoly nasazení musí být řešeny samostatně, ale stále musí být založeny na konkrétních společných zásadách.


Zařazení projektu:
Odpovědnost  SJSC
Zúčastněné strany SJSC
Harmonogram 2015 - 2018
Kontakt SJSC “Latvian State Roads (Gogola str.3, Riga, LV-1050, Latvia) E-mail: boriss.jelisejevs@lvceli.lv