Parkování a automatické platby

Název projektu anglickyParking and automatic payment

Popis projektU
Parkovací a automatické platební systémy nejsou v Lotyšsku z hlediska používání ITS dobře rozvinuté, jsou zavedeny pouze v hlavním městě Lotyšska. Cílem je širší zavedení systémů automatických plateb. 

Výsledky
Existují dva hlavní provozovatelé parkovacích služeb „EUROPARK“ Ltd. a „Rigas Saiksme“ Ltd., kteří řídí parkovací služby. Existuje několik příkladů využití ITS oběma subjekty. Společnost "Rigas Satiksme" Ltd. spravuje parkovací místa na ulici, zatímco společnost "EUROPARK" Ltd. má pro parkování řadu vyhrazených areálů. Jako příklad využití ITS lze uvést:
  • on-line elektronické tabule při vstupu, které informují návštěvníky o počtu bezplatných parkovacích míst na současném parkovišti;
  • rezervace parkovacího místa prostřednictvím webové stránky provozovatele.
 
"Rigas Satiksme" Ltd. a "EUROPARK" Ltd. nepodporují žádné hotovostní platby, pouze ty poskytované společností MOBILLY Ltd. pomocí aplikace Smartphone a služby SMS. Současně je možné v Rize používat software RigaParking vyvinutý společností „AmberPhone“ Ltd. Také je možné pro parkování v Rize použít službu čipových karet poskytovanou společností „NetCards“ Ltd.

V Rize je možné využít službu Park and Ride. Park and Ride byl otevřen v prosinci 2012 a pro řidiče je zdarma, pokud validuje nejméně dvakrát elektronický lístek na veřejnou dopravu.

Zařazení projektu:
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany EUROPARK Ltd., RIGAS SAIKSME Ltd.
Harmonogram 2018
Kontakt Informace jsou z projektu ALLIANCE:
TSI:
Irina Jackiva: ivl@tsi.lv, Jackiva.I@tsi.lv
https://www.researchgate.net/publication/317372569_Review_of_intelligent_transport_solutions_in_Latvia
http://alliance-project.eu/