ITS pro poskytování informací, řízení provozu a mobility

Název projektu anglickyITS for Traffic Management and Mobility

Popis projektu
Dopravní informační a řídicí střediska pro národní silniční síť a některá velká města (Riga, Jelgava) jako veřejné služby byly zavedeny v posledních pěti letech (2018). Mají primární orientaci na společné potřeby účastníků silničního provozu. Například, dopravní informační středisko národní silniční sítě dostává oznámení o kritických dopravních situacích od různých oficiálních orgánů a také uživatelů silnic a má přímé vstupy ze zařízení v terénu.
Cílem je zajistit systém poskytující různé charakteristiky pro body sběru dat, jako jsou např. informace o oblastech omezení v dopravní síti, teplota vzduchu, teplota vozovky atd.

Dopravní střediska spravují veškerá dostupná data a sdílejí dopravní informace s médii, uživateli silnic a mezi odpovědnými úřady.
Dopravní informace poskytuje a spravuje SJSC „Lotyšské státní silnice“. Společnost spravuje až 188 sběrných míst dat v celém Lotyšsku. On-line a historické údaje o intenzitě provozu jsou dostupné pro veřejnost na webové stránce http://www.lvceli.lv/traffic/.

Dopravní omezení:
Další službou poskytovanou SJSC „Lotyšské státní silnice“ jsou informace o oblastech omezení v dopravní síti (s dalšími informacemi v komentáři). Informace o omezeních jsou k dispozici na webové stránce http://lvceli.lv/lat/celu_lietotajiem/satiksmes_ierobezojumi/.
Informační systém o počasí na silnici:
Zároveň SJSC „Lotyšské státní silnice“ spravuje RWIS (Road Weather Information System). Systém představuje 53 stanic (některé z nich jsou kombinovány s body měření intenzity provozu) a centrální systém pro zpracování dat. Software RWIS je vyvíjen správou silnic jako vlastní a technická údržba sběrného místa je zajišťována externě. Shromážděné údaje jsou k dispozici pro zaměstnance „Lotyšských státních silnic“ (omezený přístup) a pro veřejný přístup:
  • Data s omezeným přístupem sestávají z profilů provozu, video dohledu a specifických meteorologických údajů (předpovědi, poplachy, radarové a satelitní snímky, numerické modely atd.). Tyto informace jsou potřebné pro údržbu silnic.
  • Údaje poskytované pro veřejné použití jsou zveřejněny na mezinárodním portálu o podmínkách  počasí na silnicích (údaje v reálném čase, většinou popisující podmínky jízdy) v pobaltských zemích. Data jsou k dispozici na www.balticroads.net. Webová stránka je k dispozici v 6 jazycích (estonština, angličtina, ruština, litevština, lotyština a finština).
Systém poskytuje řadu různých charakteristik pro body sběru dat, jako je teplota vzduchu, teplota vozovky, vlhkost vzduchu, rosný bod, rychlost větru atd. Současně jsou k dispozici obrázky z kamer.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  SJSC
Zúčastněné strany SJSC (Lotyšské státní silnice), TSI
Harmonogram 2018
Kontakt Informace jsou z projektu ALLIANCE:
http://www.lvceli.lv/traffic
http://lvceli.lv/lat/celu_lietotajiem/satiksmes_ierobezojumi/
www.balticroads.net
TSI:
Irina Jackiva: ivl@tsi.lv, Jackiva.I@tsi.lv
https://www.researchgate.net/publication/317372569_Review_of_intelligent_transport_solutions_in_Latvia