Záchranné služby a řízení událostí včetně eCall

Název projektu anglickyEmergency Management and Incident Services

Popis projektu
Záchranné a nehodovostní služby v Lotyšsku nejsou z hlediska ITS dostatečně rozvinuté. Za řízení mimořádných událostí jsou odpovědné dvě národní instituce záchranné služby: Státní hasičská a záchranná služba a Pohotovostní lékařská služba. Jednotky obou se nacházejí po celém Lotyšsku. Lotyšsko podporuje jedinou tísňovou telefonní linku 112. Jednotná tísňová telefonní linka funguje od roku 1997. Centrální stanice se nachází v Rize, navíc působí 4 regionální telefonní stanice. Jedna pohotovostní telefonní služba přijímá přibližně 5 000 hovorů denně.

Výsledky
V roce 2011 podepsal ministr dopravy Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního systému eCall ve vozidle (Eena.org, 2011). V roce 2016 jeden z největších mobilních operátorů v Lotyšsku Tele2 oznámil, že připravil svou komunikační síť pro zavedení systému eCall (Telecompaper.com, 2016).

Zařazení projektu:
Prioritní oblasti i.
Zúčastněné strany Státní hasičská a záchranná služba a Pohotovostní lékařská služba, Tele2
Harmonogram 2018
Kontakt Informace jsou z projektu ALLIANCE:
TSI: Irina Jackiva: ivl@tsi.lv, Jackiva.I@tsi.lv ,
https://www.researchgate.net/publication/317372569_Review_of_intelligent_transport_solutions_in_Latvia
http://alliance-project.eu/