ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

My-TRAC

Název projektu anglickyMy TRAvel Companion

Popis projektu
Cílem projektu My-TRAC bylo vytvořit inovativní aplikaci pro bezproblémovou dopravu a ekosystém modelů a algoritmů pro veřejnou dopravu - simulaci volby uživatele, analýzu dat a afektivní výpočetní techniku.

My-TRAC se od ostatních technologií odlišuje ze tří hlavních důvodů:
  • My-TRAC podporuje bezprecedentní zapojení uživatelů během cesty, před ní i po ní prostřednictvím inteligentního rozhraní člověk-stroj a mnoha funkcí, jako je crowdsourcing, skupinová doporučení nebo výměna dat.
  • Aplikace implementuje rozsáhlou škálu technologií, jako je výpočetní technika, umělá inteligence a simulace volby uživatele, které spojují odborné znalosti z mnoha oborů.
  • My-TRAC usnadňuje zapojení více zúčastněných stran tím, že hladce integruje služby a vytváří spojení mezi železničními provozovateli, poskytovateli služeb mobility jako služby a dalšími poskytovateli veřejné dopravy.

Aplikace My-TRAC je společník na cestách navržený tak, aby fungoval podobně jako člověk; chápe vlastnosti a stav mysli cestujícího a vyvozuje závěry z nejasných informací jako každý člověk. Kromě toho je aplikace My-TRAC vstupní branou cestujícího k různým službám souvisejícím s používáním veřejné dopravy, přičemž v epicentru bude mít železnici. Aplikace My-TRAC rovněž poskytuje prediktivní informace týkající se poruch a narušení. Nejen, že zobrazuje údaje, ale také je analyzuje pomocí inovativních algoritmů, aby mohla poskytovat lepší doporučení.

My-TRAC také zapojuje provozovatele veřejné dopravy prostřednictvím "rozhraní pro provozovatele", kde mohou získat a vizualizovat souhrnné údaje o pohybu a stavu uživatelů, které pomohou při strategickém a dynamickém provozu. Data, která operátoři načítají, jsou agregována a anonymizována, zatímco všechny modely a algoritmy jsou aplikovány na mobilním zařízení uživatele, což bezproblémově integruje koncept "privacy-by-design".

Konsorcium tuto myšlenku testovalo ve 4 pilotních lokalitách ve spolupráci s místními operátory: NS (NL), ATTIKO Metro (GR), FGC (SP), Fertagus (PT).

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I.I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Zúčastněné strany SPARSITY SL
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
AETHON SYMVOULI MICHANIKI MONOPROSOPI IKE
EXPERIS MANPOWERGROUP SL
STRA, SA
ATTIKO METRO AE
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
Financování Program SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport částkou  3 494 476,25 EUR
Celkem 3 494 476,25 EUR
Harmonogram 9/2017 – 12/2020
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/777640