Safe4RAIL-2

Název projektu anglickySafe architecture for Robust distributed Application Integration in roLling stock 2

Popis
Projekt Safe4RAIL-2 a jeho činnosti byly založeny na vývoji čtyř technologických pilířů zaměřených na zlepšení schopností systému TCMS:
  • integrace koncepce Drive-by-Data (DbD) do vlakové sítě, tj. ethernetových páteřních uzlů vlaku (ETBN), přepínačů vozů a koncových zařízení, s využitím technologie časově citlivé sítě (TSN) pro zvýšení determinismu komunikace TCMS
  • vývoje zařízení LTE vhodných pro nasazení v bezdrátové páteřní vlakové síti (WLTB) spolu s analýzami zahrnujícími bezdrátovou komunikaci v soupravě, virtuální spojení a technologii 5G
  • integraci funkce vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) na vrcholu integrované modulární platformy (IMP) tvořené platformou funkčního distribučního rámce (FDF) a komunikační vrstvou Drive-by-Data, s využitím odborných znalostí získaných z automobilového průmyslu specializovaného na AUTOSAR
  • integraci funkcí HVAC do virtuálního certifikačního simulačního prostředí včetně vzdálených testů Hardware-In-the-Loop (HIL)
 
Veškerý tento technologický vývoj byl ověřen ve dvou laboratorních demonstračních zařízeních, která byla zřízena v rámci projektu Shift2Rail CFM (S2R-CFM-IP1-02-2018), a přispěl rovněž ke standardizaci v železniční i komunikační bezdrátové oblasti.
 
Tyto výsledky zvýšily flexibilitu a spolehlivost komunikace TCMS, snížily náklady na vývoj a údržbu a umožnily dosáhnout nových funkcí vlaku, přičemž zvláštní pozornost byla věnována interoperabilitě výrobců a dostupnosti více zdrojů.
 


Zaříazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  IKERLAN S. COOP
Zúčastněné strany
TECHNIKON FORSCHUNGS- UND PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
TTTECH COMPUTERTECHNIK AG
MOXA EUROPE GMBH
WESTERMO NETWORK TECHNOLOGIES AB
EURECOM GIE
ETAS GMBH
BOSCH ENGINEERING GMBH
LIEBHERR-TRANSPORTATION SYSTEMS GMBH & CO KG
Financování Program HORIZON 2020 3 991 633 EUR
Celkem  3 991 633  EUR
Harmonogram 10/2018 – 7/2021
Kontakt