RAILS

Název projektu anglickyRoadmaps for AI integration in the raiL Sector

Popis
Celkovým cílem výzkumného projektu RAILS je prozkoumat potenciál přístupů umělé inteligence (AI) v železničním sektoru a přispět k definování plánů budoucího výzkumu v oblasti signalizačních systémů nové generace, provozní inteligence a řízení sítě.
 
Projekt RAILS se bude zabývat školením doktorandů na podporu výzkumných kapacit v oblasti AI v železničním sektoru v celé Evropě, a to zapojením výzkumných institucí ve čtyřech různých zemích s kombinovaným zázemím v oblasti informatiky i dopravních systémů. Projekt RAILS přinese znalosti, průlomový výzkum a experimentální ověřování koncepcí pro zavádění AI v oblasti automatizace železniční dopravy, prediktivní údržby a detekce závad, plánování dopravy a optimalizace kapacity.
 
Za tímto účelem bude RAILS kombinovat paradigmata AI s internetem věcí, aby bylo možné využít velké množství dat generovaných inteligentními senzory a aplikacemi. Výzkumné činnosti budou probíhat v návaznosti na probíhající výzkum v oblasti železnic, ale očekává se, že metodické a technologické koncepty vyvinuté v rámci systému RAILS budou stimulovat další inovace poskytující nové směry výzkumu s cílem zlepšit spolehlivost, udržovatelnost, bezpečnost, zabezpečení a výkonnost.
 
S ohledem na bezpečnost budou při zavádění AI v autonomním a kooperativním řízení řešeny nové hrozby a otázky certifikace, a to na základě konceptů "vysvětlitelné AI" a "důvěryhodné AI". Pokud jde o detekci kyberneticko-fyzikálních hrozeb, budou vyvinuty inovativní přístupy založené na modelech AI, jako jsou umělé neuronové sítě a bayesovské sítě, spolu s fúzí dat z více senzorů a umělým viděním. Budou řešeny techniky odolnosti a optimalizace založené na genetických algoritmech a samoopravování, aby bylo možné čelit poruchám a narušením služeb, i zvýšit účinnost a kapacitu spojů.
 
Všechny tyto techniky připraví cestu k rozvoji nové "železnice 4.0".


Zaříazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA
Zúčastněné strany
UNIVERSITY OF LEEDS
LINNEUNIVERSITETET
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Financování Program HORIZON 2020  299 954 EUR
Celkem 299 954 EUR
Harmonogram 12/2019 – 6/2023
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/881782