GATE4RAIL

Název projektu anglickyGNSS Automated Virtualized Test Environment for RAIL

Popis projektu
Automatizované virtualizované testovací prostředí GNSS pro železnici (GATE4Rail) se zabývalo úkoly TD2.4 a TD2.6 víceletého akčního plánu Shift2Rail s cíli:
  • dosáhnout realistické charakterizace GNSS v železničním prostředí a posoudit výkonnost a vlastnosti typických komponent pro určování polohy vlaku v nominálních i poruchových podmínkách
  • zavést společný rámec zkušebního procesu pro zkoušky na místě, aby se minimalizovaly náklady a čas
 
GATE4RAIL zavedl geograficky distribuovanou simulační a ověřovací platformu propojující špičková centra GNSS a laboratoře ERTMS/ETCS, aby bylo možné vyhodnotit výkonnost GNSS v železničním prostředí pomocí dohodnutých metodik a nástrojů. Tento přístup nabízel výhodu, že namísto dlouhých a nákladných testů v terénu bylo možné globální systém testovat na případy velmi vzácných poruch a vyvinout standardní metodiku pro reprezentativní testovací případy. V rámci projektu GATE4RAIL byla vyvinuta metodika a nástroje pro automatizovanou aktualizaci testů prostřednictvím filozofie systémového inženýrství založeného na modelech, aby bylo zajištěno, že simulační infrastrukturu je možné udržovat a rozšiřovat, čímž se snižuje potřeba opětovného posuzování a zvýší se účinnost testovacího prostředí.
 
Celý proces byl přezkoumán nezávislým subjektem, který se již dříve zabýval posuzováním GNSS pro železniční aplikace. Součástí byla i ukázka na železniční trati (v Itálii a Španělsku).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Odpovědnost  CONSORZIO UNIVERSITA INDUSTRIA - LABORATORI DI RADIOCOMUNICAZION I
Zúčastněné strany
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
M3 SYSTEMS BELGIUM
RETE FERROVIARIA ITALIANA
UNION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES EUROPEENNES – UNIFE
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
GNSS USAGE INNOVATION AND DEVELOPMENT OF EXCELLENCE
Financování Program Horizon 2020 částkou  1 019 994 EUR
Celkem 1 019 994 EUR
Harmonogram 12/2018 – 2/2021
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/826324