FAST-TRACKS 2

Název projektu anglickyFast rAdio technologieS for uninterrupTed TRAin to traCKside communicationS (2)

Popis projektu
Železniční technologická infrastruktura a související služby vyžadují vysokou úroveň inovací, zejména v oblasti telekomunikačních systémů a řízení železnic. V posledních letech se pozornost zaměřila na několik různých technologií řízení železnic, které zvyšují kapacitu tratí, zlepšují celkovou provozní efektivitu a zajišťují bezpečnější železniční dopravu. Mezi tyto inovativní technologie uplatňované v EU patří systémy řízení vlaků založené na komunikaci (CBTC) a Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS).
 
V této souvislosti hrají bezdrátové telekomunikační sítě stále významnější roli díky funkčním a údržbovým vlastnostem a době instalace: díky své robustnosti a vysoké redundanci mohou současně přenášet datový provoz pro automatické řízení vlaků a hromadně přenášet informace o bezpečnosti a kontrole cestujících.
 
Bezdrátové pokrytí stávající železniční technologické infrastruktury však často nezajišťuje plné provozní standardy, kapacitu a robustnost, které jsou potřebné pro rozsáhlé využití pro podporu železniční signalizace.
 
Projekt FAST-TRACKS navrhnul vývoj a komercializaci nízkonákladového telekomunikačního systému, který řeší hlavní problémy, s nimiž se potýká integrace tradičního systému Wi-Fi do železniční technologické infrastruktury. Cílem projektu bylo zaplnit funkční mezeru v železniční radiotelekomunikační infrastruktuře.
 
Informace uvedené v návrhu projektu vycházely z technologické a ekonomické životaschopnosti, která byla úspěšně prokázána v rámci fáze I projektu. Návrh druhé fáze projektu získal od EK dvakrát "Pečeť excelence".


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. -  propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L -  propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  COMESVIL SPA
Zúčastněné strany COMESVIL SPA
Financování Program Horizon 2020 částkou  1 659 438EUR
Celkem 2 370 625 EUR
Harmonogram 10/2017 – 9/2019
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/767942