CONNECTIVE

Název projektu anglickyConnecting and Analysing the Digital Transport Ecosystem

Popis
Projekt CONNECTIVE je součástí projektu Shift2Rail (S2R), první společné technologické iniciativy v železniční dopravě zaměřené na urychlení integrace nových a pokročilých technologií do inovativních řešení železničních produktů. CONNECTIVE je technickou páteří Inovačního programu 4 (IP4) S2R, který se zabývá poskytováním "IT řešení pro atraktivní železniční služby".

CONNECTIVE tak poskytuje ostatním projektům S2R-IP4 technický rámec a soubor nástrojů, které podpoří digitální transformaci železnice a obecně celého dopravního ekosystému, což umožní dosáhnout bezprecedentních multimodálních cestovních zážitků a zlepšit soulad mezi nabídkou a poptávkou.

CONNECTIVE poskytne novou úroveň interoperability a bezproblémový přístup ke všem dopravním datům a službám v multimodálním a distribuovaném prostředí a zároveň nabídne společnou obchodní inteligenci pro získávání poznatků o ekosystému, cenných pro uživatele i poskytovatele služeb.
Zaříazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  INDRA SISTEMAS SA
Zúčastněné strany THALES SIX GTS FRANCE SAS
HACON INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
CS GROUP-FRANCE
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED
HITACHI RAIL STS SPA
Financování Program SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport částkou  3 513 534,52 EUR
Celkem 5 025 410,37 EUR
Harmonogram 9/2017 – 12/2022
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/777522