SIA

Název projektu anglickySystem for vehicle-infrastructure Interaction Assets health status monitoring

Popis
Cílem projektu SIA bylo vyvinout čtyři nové služby připravené k použití (iWheelMon, iRailMon, iPantMon a iCatMon), které poskytují prognostické informace o stavu nejnáročnějších železničních aktiv z hlediska nákladů na údržbu (kolo, kolejnice, pantograf a trakční vedení).
 
Tyto nové služby pomohly snížit 15 % nákladů na údržbu železnice, 25 % neplánovaných událostí údržby a 15 % vykolejení spojených s rozhraním kolejnice-kolej. Tyto nové komplexní služby jsou podporovány systémem, který přizpůsobuje a integruje stávající produkty (TR9) a technologie (TRL5-TRL7), jako například STEREO®, WINDSepe® a ERSAT_CPS®, které přineslo konsorcium.
 
Vlastnosti služeb spočívají v přesném a dostupném určení polohy, kterého bylo dosaženo díky význačným vlastnostem vícefrekvenčních signálů EGNOS a Galileo pro železniční prostředí (např. širokopásmový signál E5 s modulací Altboc má vysokou přesnost kódového rozsahu díky sníženému kódovému šumu a vícecestnosti).
 
SIA vycházel ze stávajících pilotních projektů založených na EGNSS, jako jsou H2020-ERSAT EAV a H2020-FR8RAIL v rámci projektu Shift2Rail. SIA rovněž vycházel z technických norem a příruček osvědčených postupů (např. GEGN8578, IEC613735-2-6, RailTopoModel a další), které podporují EGNSS v železničním prostředí.
 
Doplňujícím a stejně důležitým cílem jako technický rozvoj bylo připravit půdu pro zavedení nových služeb na trhu. V tomto ohledu byly naplánovány čtyři pilotní projekty, které ověřily výkonnost nových služeb v plném provozu a které byly využity jako komerční platforma pro potenciální koncové uživatele.


Zaříazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO CEIT
Zúčastněné strany
UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER
DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
INGENIERIA Y CONTROL ELECTRONICO SA
TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES SA
VIAS Y CONSTRUCCIONES SA
OBB-Infrastruktur AG
OBB TECHNISCHE SERVICES
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
GMV NSL LIMITED
Financování Program HORIZON 2020 2 901 949 EUR
Celkem  3 395 036 EUR
Harmonogram 3/2018 – 8/2021
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/776402