ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

X2RAIL-3

Název projektu anglickyAdvanced Signalling, Automation and Communication System (IP2 and IP5) – Prototyping the future by means of capacity increase, autonomy and flexible communication

Popis
X2RAIL-3 byl třetím projektem členů Shift2Rail v oblasti IP2 pro pokročilé systémy řízení a kontroly dopravy a jeho cílem bylo pokračovat ve výzkumu a vývoji klíčových technologií v rámci následujících technologických demonstrátorů (TD).
 
Cílem adaptabilní komunikace pro všechny železnice (TD2.1 / WP3) bylo prokázat prostřednictvím integrace různých prototypů do specializovaných demonstrátorů, že nový komunikační systém je schopen překonat nedostatky současné komunikace ETCS a CBTC, a poskytnout adaptabilní komunikační systém použitelný pro aplikace řízení vlaků ve všech segmentech trhu.
 
Moving Block (TD 2.3 / WP4) překročil rámec laboratorních příprav provedených v rámci projektu X2Rail-1 a vyvinul technické demonstrátory pro vhodné železniční aplikace.
 
Zero On-Site Testing (TD 2.6 / WP5) v rámci simulačního a testovacího rámce integroval nové funkce, jako blok pro satelitní určování polohy, dokončil obecnou architekturu a rovněž zavedl konkrétní prototypy.
 
Virtuálně spřažené vlakové soupravy (TD 2.8 / WP6 a WP7) provedly komplexní studii zaměřenou na nový koncept "virtuálního spřažení", který předpokládal, že vlaky budou moci jezdit mnohem blíže k sobě a dynamicky měnit své vlastní složení za jízdy.
 
Kybernetická bezpečnost (TD 2.11 / WP8 a WP9) definovala systém "kybernetické bezpečnosti" pro železnici a přispěje k bezpečnému vývojovému standardu použitelnému pro železniční aplikace.
 
Pilotní test ATO nad ETCS pro demonstrátor nákladní dopravy (TD 5.6 / WP10) provedl testování autonomního provozu nákladních vlaků v terénu, se specifickým zaměřením na provozní scénáře nákladní dopravy, aby se získala  zpětná vazba z terénu ohledně případných potřeb zlepšení.


Zaříazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  THALES DEUTSCHLAND GMBH
Zúčastněné strany
GTS GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS AUSTRIA GMBH
ALSTOM TRANSPORT SA
ALSTOM BELGIUM SA
HITACHI RAIL STS SPA
AZD PRAHA SRO
BOMBARDIER TRANSPORTATION SWEDEN AB
CAF SIGNALLING S.L
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES INVESTIGACION Y DESARROLLO SL
ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO CEIT
DEUTSCHE BAHN AG
DB NETZ AG
DB REGIONETZ VERKEHRS GMBH
DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
HACON INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
INDRA SISTEMAS SA
KONTRON TRANSPORTATION GmbH
KONTRON TRANSPORTATION DEUTSCHLANDGMBH
Kontron Transportation France SAS
MER MEC SPA
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED
RAILENIUM
SIEMENS MOBILITY GMBH
SNCF RESEAU
SYSTRA SA
GEIE DES UTILISATEURS D'ERTMS
TRAFIKVERKET - TRV
KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN SBB
Financování Program HORIZON 2020  17 166 487 EUR
Celkem  - neuvedeno
Harmonogram 12/2018 – 11/2021
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/826141