ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

OptiYard

Název projektu anglickyOptimised Real-time Yard and Network Management

Popis
Pro potřeby Shift2Rail a programu Horizont 2020 navrhla společnost OptiYard nástroj na podporu rozhodování pro správce železničního depa, který jim pomáhá optimalizovat procesy a efektivněji řídit. Nástroj tak činí v reálném čase, s interakcí s příslušnou sítí. Procesy probíhají v reálném čase, aby bylo zaručeno včasné dodání a provozní efektivita, zejména u přepravy jednotlivých vagonů.
 
OptiYard řešil kritické provozní body přepravního řetězce (jak železniční seřaďovací nádraží, tak  přestupní body na jiné druhy dopravy) s cílem zlepšit kapacitu a spolehlivost. OptiYard usnadnil interakci v reálném čase mezi stanicemi a příslušnými síťovými IT systémy, které umožňují softwarové plánování a v konečném důsledku optimalizaci provozních procesů jednotlivých vozových zásilek a ucelených vlaků.
 
Ambicí projektu OptiYard bylo, na základě současného stavu techniky a praxe, poskytnout plně funkční softwarový modul, v němž je v reálném čase simulováno řízení kolejiště, interakce se sítí a ad hoc plánování jízdních řádů.
 
Optimalizační modul a algoritmy byly ověřeny pro rozsáhlé a složité sítě nákladní dopravy a budou dobře integrovány s aktivitami IP5 směřujícími k automatizaci, např. automatizovaný posun a provoz na hlavních tratích.


Zaříazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER
Zúčastněné strany
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE TRANSPORT COMBINE RAIL-ROUTE SCRL
UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE
UNIVERSITY OF LEEDS
CD CARGO, AS
EURNEX e. V.
OLTIS GROUP AS
NEW OPERA AISBL
SIMCON
TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
ADRIAFER SRL
Financování Program HORIZON 2020  částkou  1 499 900 EUR
Celkem 1 499 900 EUR
Harmonogram 10/2017 – 9/2019
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/777594