ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Drones4Safety

Název projektu anglickyInspection Drones for Ensuring Safety in Transport Infrastructures

Popis projektu
Cílem projektu Drones4Safety je zvýšit bezpečnost evropského systému civilní dopravy vybudováním kooperativního, autonomního a nepřetržitě fungujícího systému dronů, který bude nabízen provozovatelům železnic a mostů k přesné, časté a autonomní kontrole jejich dopravní infrastruktury.
 
V rámci přístupu Drones4Safety budou navrženy energetické harvestery, které budou využívat energii z nadzemní elektrické infrastruktury železnic a elektrického vedení k dobíjení dronů. Projekt bude využívat satelitní a otevřené mapy k identifikaci částí dopravní infrastruktury, které leží v blízkosti elektrické infrastruktury, a tyto informace bude předávat svým dronům pro plánování jejich autonomních cest. V rámci projektu budou vyvinuty a zdokonaleny nejmodernější algoritmy umělé inteligence pro optimalizaci výsledků inspekce dopravní infrastruktury. V rámci projektu bude vybudován systém skupiny dronů, který bude využívat pokročilé techniky komunikační sítě s nízkým výkonem a dlouhým dosahem pro inspekci různých částí infrastruktury ve stejnou dobu. Navigace založená na pokrocích v EGNOS/Galileo GNSS zlepší přesnost geolokace inspekčních událostí. Výstupy projektu budou nabízeny dopravcům ve formě softwarových služeb a hardwarového systému dronů.
 
K vyhodnocení výsledků projektu budou provedeny dva případy užití pro inspekce mostů a železnic.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Odpovědnost  SYDDANSK UNIVERSITET
Zúčastněné strany
AARHUS UNIVERSITET
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA
ALTEIA
NEAT SRL
AUTOMOTIVE & RAIL INNOVATION CENTERGMBH
DEEP BLUE SRL
EUROCONTROL - EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION
Financování Program H2020 částkou 3 533 193 EUR
Celkem  3 733 751 EUR
Harmonogram 6/2020 – 5/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/861111