ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

AB4Rail

Název projektu anglickyAlternative Bearers for Rail

Popis projektu
Cílem projektu AB4Rail bylo identifikovat a vybrat alternativní komunikační nosiče (AB) a komunikační protokoly pro Adaptabilní komunikační systém (ACS) technického demonstrátoru TD2.1 Shift2Rail. Projekt zkoumal nejnovější technologie a posoudil jejich vhodnost pro ACS z hlediska očekávaného výkonu, ekonomické udržitelnosti a stavu vyspělosti.
 
Bylo identifikováno široké spektrum potenciálních technologií, včetně optických technologií pro komunikaci viditelným světlem (VLC), komunikaci po elektrickém vedení (PLC) a technologií krátkého/dlouhého dosahu pro internet věcí (IoT). Byly vyhodnoceny průlomové technologie  jako platformy pro vysoké výšky atmosféry (HAPS) a družice na nízké oběžné dráze Země (LEO). Vybrané AB byly testovány v laboratoři a v terénu s využitím infrastruktury společnosti Radiolabs.
 
Bylo navázáno spojení s poskytovateli technologií s využitím sítě společnosti Radiolabs, která jako první v Evropě zavedla v roce 2015 telekomunikační architekturu s více nosiči s veřejnými a satelitními operátory pro ERTMS. Kritéria výběru aplikačních/dopravních komunikačních protokolů byla posouzena na základě teoretických výsledků a simulací s využitím ad hoc softwarové platformy pro emulaci/simulaci sítě na úrovni IP, která byla vyvinuta v rámci AB4Rail.
 
Kromě toho byl projekt AB4Rail synergický s dalšími projekty financovanými ESA, Shift2Rail a italským ministerstvem hospodářského rozvoje, které se zabývaly telekomunikačními řešeními s více nosiči pro vývoj ERTMS. Zvláštní úsilí bylo věnováno činnostem v oblasti šíření informací s cílem zapojit zúčastněné strany z oblasti železnic, telekomunikací a družic a standardizačních orgánů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. -  propojení vozidla sdopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L - propojení vozidla sdopravní infrastrukturou
Odpovědnost  CONSORZIO UNIVERSITA INDUSTRIA - LABORATORI DI RADIOCOMUNICAZION I
Zúčastněné strany

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI - TELEMATICA
Financování Program H2020 částkou 349 926 EUR
Celkem  349 926  EUR
Harmonogram 1/2021 – 12/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101014517