ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Multimodální informační služby veřejné dopravy

Název projektu anglickyMultimodal public transport information services

Popis projektu
Digitransit je snadno přístupná platforma služeb poskytovaná Helsinskou regionální dopravou a Finskou dopravní agenturou. Digitransit je nový cestovní plánovač pro cestující v reálném čase (journey.fi). Projekt Digitransit zajišťuje, že data o trase a jízdních řádech jsou shromažďována z různých zdrojů, jsou komplexní a vysoce kvalitní. Pokrytí služby je celostátní a zohledňuje data v reálném čase, jsou-li k dispozici. Lze kombinovat všechny druhy dopravy včetně veřejné dopravy, leteckých společností, soukromých automobilů i cyklistické a pěší dopravy. Kromě otevřených dat a rozhraní API je zdrojový kód otevřen také na adrese Github. Všechny zainteresované strany se mohou podílet na vývoji open-source služby. To zajišťuje snižování chybovosti, zlepšení bezpečnosti a zvýšení poskytování údajů, které jsou vždy aktuální. Po dokončení projektu budou mít cestující moderní jízdní řád a plánovač tras pokrývající všechny druhy veřejné dopravy a poskytující řadu nových funkcí. Data a aplikační kód umožní poskytovatelům služeb rozvíjet nové služby pro cestující.

Nationwide journey planner
Celostátní plánovač cest je multimodální plánování trasy „door-to-door „ pro veřejnou dopravu. Plánovač na základě pozice uživatele navrhne tu nejlepší trasu. Pokud jsou na trase překážky, plánovač přesměruje uživatele na novou trasu. Plánovač zahrnuje regionální a dálkovou železniční dopravu, vnitrostátní leteckou dopravu a autobusovou meziměstskou dopravu. Plánovač nabídne komplexní služby cestování z města do města i lokálně. Zahrnuje také informace o trase ve městech Helsinky, Tampere, Turku, Joensuu, Jyväskylä, oblast Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Hämeenlinna, Mikkeli, Oulu, Seinäjoki a Vaasa a informace o cenách v helsinském regionu. Cílem projektu je pokrýt všechny obce a města ve Finsku na jednom místě. Finská dopravní agentura poskytuje přístup k datům plánovače a API, když aplikace nebo služba podporuje využívání veřejné dopravy a poskytování informací o veřejné dopravě. Rozvoj a testování a komerční využití rozhraní jsou zdarma. Finská dopravní agentura vydala beta verzi celostátní služby v červnu 2016. Nová verze plánovače je zpřístupněna veřejnosti v roce 2017. Pilot je součástí programu Digitalizace Finské dopravní agentury (Automatizovaný sběr dat o dopravě a mobilitě).
Real-time information pilot and Services

Finská dopravní agentura zahájila v roce 2016 pilotní projekt veřejné dopravy, aby otestovala dodávku a distribuci informací o provozu autobusů a vlaků v reálném čase. Cílem pilotu je zjistit požadavky na data v reálném čase, jak mohou být tyto informace vytvořeny a jak je lze propojit se statickými informacemi. Kromě toho pilot určí, jaký druh požadavků by měl být nastaven pro systémy vytvářející data v reálném čase. Účelem pilotního projektu je kromě toho definovat předpoklady pro zadávání veřejných zakázek pro dopravní systémy v reálném čase, jakož i požadavky pro vývoj dat v reálném čase. Společnosti na trhu těží z výsledků pilotů, založených na nabytých znalostech a mohou nabízet kompatibilní řešení svým zákazníkům.

Pilot byl realizován ve městech Jyväskylä, Lahti, Oulu, Lappeenranta a Joensuu. Pilot byl realizován v úzké spolupráci s Digitransit a celostátním plánovačem jízd. Je součástí programu Digitalizace Finské dopravní agentury (Automatizovaný sběr dat o dopravě a mobilitě). Regionální organizace veřejné dopravy ve čtyřech největších městských aglomeracích v Helsinkách,Turku, Tampere a Oulu již investovaly do systémů informací a prodeje jízdenek v reálném čase.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b) 
Odpovědnost  Finská dopravní agentura
Zúčastněné strany Města Helsinky, Tampere, Turku, Joensuu, Jyväskylä, Kotka region, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Hämeenlinna, Mikkeli, Oulu, Seinäjoki a Vaasa
Harmonogram 2016 - 2017
Kontakt https://opas.matka.fi/