ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Skandinávská cesta

Název projektu anglickyNordic way

Popis projektu
NordicWay je pilotní projekt služeb spolupráce v ITS (C-ITS) ve čtyřech zemích (Finsko, Švédsko, Norsko a Dánsko). Cílem projektu je pilotovat a usnadnit specifické C-ITS prostřednictvím společné architektury (viz obrázek 2). Konečným cílem projektu je položit základ pro automatizované cloudové služby využívající hybridní komunikaci (především mobilní síť) s daty generovanými palubními senzory vozidla a okolní infrastrukturou.

NordicWay má potenciál zlepšit bezpečnost, efektivitu,  komfort mobility a propojení silniční dopravy s jinými druhy dopravy. NordicWay je první rozsáhlý pilot využívající hybridní komunikaci (3G,LTE / 4G a ITS-G5) pro C-ITS. Jeho cílem je nabídnout uživatelům nepřetržité interoperabilní služby roamingu mezi různými mobilními sítěmi i přes hranice zemí.

Projekt je založen na spolupráci mezi veřejnými a soukromými partnery ve čtyřech zemích a je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Nástroj pro propojení Evropy 2015–2017.

Pilot testoval předávání informací týkajících se dopravní situace mezi vozidly a dopravní infrastrukturou. Výměna proběhla v mobilní síti, aniž by bylo zapotřebí zvláštních opatření infrastruktury pro výměnu dat. Mezi pilotní služby patřily informační služby  od 1. dne práce na silnici, překážky na silnici, extrémní povětrnostní podmínky, snížená viditelnost, kluzkost vozovky a nehod. Více než 1300 dobrovolných účastníků využilo mobilní aplikaci pro sdílení informací s ostatními vozidly na silnici, střediskem řízení dopravy a okolní infrastrukturou v C-ITS síti.

V první fázi projektu byla ověřena technická připravenost systému. Druhá etapa, včetně jednoletého pilotu na silnici E18 mezi Helsinkami a Turkem, byla zahájen na jaře roku 2016. Pilotní fáze skončila o rok později a výsledky hodnocení jsou prezentovány v listopadu 2017.​


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c) 
Odpovědnost  Finská dopravní agentura
Financování EU-program Nástroj pro propojení Evropy 2015–2017
Harmonogram 2015 - 2017