ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Inteligentní podpora pro těžká nákladní vozidla v přístavu

Název projektu anglickySmart guidance for heavy good vehicles at port

Popis projektu
Trajektové spojení mezi Helsinkami a Tallinnem má více než 8 milionů cestujících ročně. Provoz na terminálech trajektů vytváří značné přetížení, hluk a další negativní externality na obou stranách přístavů a měst. Projekt FinEstSmartMobility zajišťuje plynulejší integraci různých dopravních prostředků. Tento projekt ověřuje způsob meziměstského a přeshraničního dopravního provozu s pilotními a plánovacími řešeními v oblasti ICT. Existují dva plánované piloty  pro těžká nákladní vozidla v přístavu, které budou spuštěny vroce 2018.

PILOT A. Logistika just-in-time pro těžká nákladní vozidla, založená na parkování nákladních vozidel na silnicích a mobilní aplikaci. Přes 200 000 nákladních vozidel ročně projíždí centry Helsinek a Tallinnu a od Starého přístavu / Tallinnu a West Harbour / Helsinky. Oba přístavy se nacházejí v centrech měst a nemají dostatek parkovacích míst. Pro odlehčení přístavům,  by měla nákladní vozidla  dorazit do oblasti přístavu právě v době, kdy jsou v přístavu připraveny trajekty a ne hodiny nebo dokonce dny před nakládkou. V pilotním projektu A budou tato řešení rozvíjena. Důležitou součástí je také lepší využití parkovacích míst pro nákladní vozidla, která se nacházejí podél silničních okruhů.

PILOT B. Inteligentní řízení pro odchozí provoz s dynamickým řízením mobility: pilot A se zaměřuje na příjezdy, pilot B se zaměřuje na odjezdy, které způsobují přetížení. Výsledkem projektu bude mobilní aplikace. Je žádoucí, aby obě města mohla použít stejná řešení.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • e)
  • f) 
Zúčastněné strany Města Helsinky, Tallinn, demo centrum ICT, město Vantaa, estonská správa silnic,
Forum Virium Helsinki LTD a Helsinki Region Doprava
Financování Projekt je financován prostřednictvím programu Interreg Central Baltic
Harmonogram 2018