ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Automatizované monitorování silničního provozu

Název projektu anglickyAutomated road traffic monitoring

Popis projektu
Bylo zvýšeno automatické monitorování silničního provozu. Využívá se nejen v tradičním sledování rychlosti, ale také při sledování křižovatek, průměrných rychlostí, dopravního chování při řízení a používání jízdních pruhů.

Do roku 2015 budou pokrývat automatizované monitorovací systémy 4 000 km silnic (současné pokrytí -2010 - je 3 000 km) a 30 mobilních kamerových monitorovacích jednotek (2010 je to 15).

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • a) 
  • b)
  • c)
  • d)
  • e)
  • f)
Odpovědnost  Ministerstvo vnitra
Zúčastněné strany Finská agentura pro dopravní infrastrukturu, obce
Financování Investiční náklady na zvýšení pokrytí silnic automatizovanými dopravními monitorovacími systémy celkem cca. 3,7 milionu EUR v letech 2010–2015. Provozní náklady dosahují cca. 0,3 milionu EUR ročně
Harmonogram 2010 - 2015