ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Alcolock (Alkoholový zámek)

Název projektu anglickyAlcolock

Popis projektu
Alcolock je povinnou součástí přepravy do škol a mateřských školek. Bude proveden průzkum dopadů zavedení alkoholového zámku na veřejně financované dopravní služby, autobusovou dopravu a profesionální přepravy zboží. Pokračování v mezinárodní spolupráci, aby se standardní vybavení Alcolock stalo součástí všech nových vozidel. Cílem je připravit legislativu pro dopravu do škol a mateřských školek uzákoněna v roce 2010

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  Ministerstvo dopravy
Zúčastněné strany dopravci, podniky, obce, Finská agentura pro bezpečnost dopravy
Financování Investiční náklady na dopravu do škol a mateřských škol celkem cca. 10 milionů EUR v letech 2010–2011.
Investiční náklady na systém dosahují cca. 1,7 mil EUR, bez terminálů ve vozidlech. Roční provozní náklady systému cca 0,3 mil EUR.
Harmonogram Pilot v roce 2010, vybavení bude  k dispozici pro profesionální terminály uživatelů, inteligentní telefony a navigační přístroje 2012